Home

Nieuws 1690 x bekeken 10 reacties

Mestverwerking komt nog nauwelijks van de grond

Doetinchem – Mestverwerkingsprojecten komen moeizaam van de grond. Boeren zijn nog terughoudend en afwachtend, blijkt uit een inventarisatie anderhalve maand nadat Bleker de percentages verplichte mestverwerking voor 2013, 2014 en 2015 vaststelde. “We hebben nog een flinke slag te maken”, zegt Peter Brouwers van LTO Nederland.

De reden dat boeren een afwachtende houding aannemen is omdat mestverwerking vaak duurder is dan reguliere mestafzet. Joop Baltussen, projectleider bij het Projectbureau Lokale Mestverwerking (PLMV): “Mestverwerking is een relatief dure optie om het mestoverschot op te lossen maar wel heel duurzaam. Dat de investeringsbereidheid van boeren nog beperkt is, komt ook omdat het met name in de varkenshouderssector weinig verdiend is de afgelopen jaren. Veehouders hebben nauwelijks geld voor dergelijke projecten.”

Andere verklaringen voor de afwachtende houding zijn de onzekerheid over de invulling van het mestbeleid, het gebrek aan draagvlak onder burgers en lokale overheid voor mestverwerkingsinstallaties en het ontbreken aan erkenning van het mineralenconcentraat als kunstmestvervanger.

Peter Brouwers, voorzitter van de landelijke werkgroep Mest en mineralen bij LTO Nederland beaamt dat de sector nog een flinke slag moet slaan. “Boeren zijn nog heel afwachtend. Er worden nog geen stappen gezet. We zijn vanuit de ZLTO bezig om te onderzoeken of we lokale collectieven kunnen opzetten om de mestverwerking vlot te trekken.”

Mestafzetcooperatie Mestac in Best merkt ook dat de boeren nog afwachtend zijn. Volgende week verwacht Mestac de vergunning rond te hebben voor de bouw van een installatie in Ysselsteyn met een capaciteit van 70.000 kuub. De financiering is echter nog niet rond omdat onvoldoende animo is onder de veehouders. Directeur Ben Rooyackers: “Ik heb rond de 100 veehouders nodig die een leveringsovereenkomst willen aangaan voor tien jaar. De kosten zijn 12,5 euro per ton. We proberen boeren te informeren en te enthousiastmeren.”

Naar verwachting wordt op 1 januari 2013 het stelsel van verplichte mestverwerking ingevoerd voor veehouders in concentratiegebieden in het zuiden en oosten van Nederland. Veehouders die een mestoverschot hebben, moeten dan een deel van de mest verplicht laten verwerken. Veehouders in de zuidelijke concentratiegebieden krijgen het grootste percentage opgelegd namelijk 10 procent in 2013, 30 procent in 2014 en 50 procent in 2015.

Laatste reacties

 • leftturn

  het ligt niet aan de centen, maar aan het gebrek aan helderheid rondom wet- en regelgeving. zoals het nu lijkt is een vijzelpers van 30 mille gelijk aan een complete installatie incl ro. fosfaat de grens over is het devies, de manier waarop en de gevolgen maken niets uit. 1 januari lezen we met grote koppen in de krant, dat we als sectoren weer gefaald hebben. maar door de slappe afwachtende houding van zowel lto als nvv hebben we nog steeds geen duidelijkheid. 3 weken terug gebeld met assen waaraan een installatie moet voldoen, ze kunnen hier geen antwoord op geven. assen krijgt dit niet voor 1 december helder van den haag en wij weten in 2013 nog niets. volgens mij is dit de opzet, met als gevolg een generieke korting. waarom nemen we niet een s een keer zelf het voortouw met een ambitieus plan ipv te wachten tot ze ons de nek omdraaien. nee, altijd de kool en de geit sparen, met als gevolg helemaal niets. nul komma nul visie bij de voorlieden.

 • BoB de Bakker

  Een boer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van zijn mest, niet de overheid!

 • leftturn

  om te weten waarmee we binnen de haagse wetten moeten we wel de spelregels kennen, koek de bakker. en graag de wetten en regels ook 100% handhaven, zodat degene die niet mee willen niet de lachende derde worden. ik kan en wil geen 5 ton investeren als iemand die met een vijzelpers en een levendige fantasie op papier ook binnen de regels blijft. een boer is 100% zelf verantwoordelijk, ik leg de schuld niet voor niets niet bij assen maar bij onze eigen organisaties. zij moeten de handschoen oppakken en niet elke keer weer 2 meter verder weggooien. vervolgens heeft de boer een fundament om zijn installatie op te bouwen, en mag hier ook hard op afgerekend worden.

 • Sjaak

  Beste rel10448,

  probeer mij, en vele anderen, nou eens duidelijk te maken, dat het niet om de centen gaat.... Welke argumenten je ook draagt, uiteindelijk draait het altijd om de centen, anders was die installatie er allang geweest, neem Promest als voorbeeld...Was een goede opzet, maar financieel niet interessant, iedereen zocht zijn eigen weg. Waarom zou dat nu ook niet weer gebeuren?
  Als het financieel niet uit kan, om mest te verwerken dan zit er maar 1 ding op en dat is niet produceren!
  Ook dat is ondernemen!

 • leftturn

  sjaak, het kan wel uit, als het alternatief mest af zetten binnen de regels is. als je op dit moment mest af zet kost dit gewoon rond de 20 euro in zuid nederland. wordt er daadwerkelijk alle mest 100% legaal afgezet komen hier nog enkele euro's bij. voor 20 euro kun je een installatie laten draaien, je bouwt een nieuwe structuur op, bij aanbod van nieuwe mineralenconcentraten volgt er ook afzet. afhankelijk van de aard en de werking van de concentraten kan hier ook geld voor gevraagd worden. als zo'n installatie over 8 jaar voor het grootste deel is afgeschreven en er is een mooi mineralenconcentraat met afzet, wordt het zeker een heel stuk goedkoper dan nu. ook voor diegene die geen installatie hebben. op dit moment moet er echter naast de installatie ook nog leergeld betaald worden en laat men ons concurreren met de semi-legale afzet. dan mislukt inderdaad de verwerking en zijn we over 5 jaar geen steek verder, worden we, zeker bij een minder gunstige regering na de verkiezingen, een fiks percentage gekort op de rechten.

 • ikkethuis

  als je afval duurder maakt, zal iedereen dat moeten betalen, want met afval kan niemand iets doen en kost alleen maar geld. Het probleem met mest is dat dit geen afval is maar ook grondstof. Als hiervan de prijs hoger wordt zijn er meer mensen die dit graag willen hebben en de verwerkers die deze hoge prijs nodig hebben om deze mest rendabel te verwerken, krijgen dan minder

 • probe14

  Het mestprobleem wordt opgelost zonder dat we het regelen via wet. De markt doet momenteel haar werk. Voer duur, vlees relatief laag en aanscherpende milieu en welzijnsregels voor de varkenshouderij per 1 jan 2013. En dan verwachten onze voormannen dat er geinvesteerd wordt in verwerking... hoe ver kun je vanaf de dagelijkse praktijk staan als belangenorganisatie... of hebben ze een dubbele agenda en zijn ze marionette van een paar grote megaboeren die koste wat kost de gezinsbedrijven willen opruimen????

 • ACB

  Het gaat er in Nederland om als je maar betaaldt dan is alles goed,ze willen jullie gewoon in de houtgreep houden. Technisch is alles mogelijk,als je op de maan kan landen dan kan je ook het mestprobleem oplossen 33 jaar later.Maar ze willen het niet oplossen tenzij ze de macht over jullie boeren blijven houden en daar draait het om. Er moet een mentaliteits verandering komen.In heel Europa. Daarom gaat het NU ook zo goed toch??

 • ACB

  Regels zijn door mensen gemaakt en kunnen door mensen ook veranderd worden.

 • bankivahoen

  Nog een jaar of 2 en het probleem is opgelost,er stoppen meer boeren per week als er uren in een etmaal zitten.Gelijk hebben ze of je moet een paria willen blijven!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.