Home

Nieuws 850 x bekeken

LTO Noord: pak waterkwaliteit en waterbeheer integraal aan

Zwolle - LTO Noord doet een oproep aan de waterbeheerders om het Deltaprogramma Zoetwater en de Kaderrichtlijn Water (KRW) samen te voegen. Beide programma’s hebben tot doel om de Nederlandse wateren toekomstbestendig te maken.

Op initiatief van LTO Noord startte in 2009 het programma Water. De afgelopen twee jaar hebben LTO Noord en de waterschappen samengewerkt om de waterkwaliteit en het kwantitatief beheer van het watersysteem te verbeteren. Daarbij werd duidelijk dat de oplossingsrichtingen voor waterkwantiteitsbeheer en rond waterkwaliteit heel sterk samenhangen. Die kunnen niet gescheiden van elkaar worden gerealiseerd. Alle bevindingen en de daaruit volgende aanbevelingen zijn gebundeld in het rapport van LTO Noord Programma Water met de titel ‘Landbouw en water- systeem verbonden’.

Met een gezamenlijke quick scan van de landbouwregio’s tonen LTO Noord en de waterschappen aan dat met innovaties in de sector het water zuinig kan worden gebruikt en de emissies naar het oppervlaktewater verder kunnen worden teruggedrongen. Hiervoor is echter maatwerk nodig. LTO Noord pleit dan ook voor gebiedsprocessen met minder sturing vanuit de wet- en regelgeving van de overheid en meer stimulering van agrarische ondernemers om innovatieve technieken in te zetten. De regio’s zien kansen om met blauwe diensten van agrariërs de waterdoelen versneld te realiseren.

Een voorbeeld van zo’n innovatie is het leggen van een absorberende laag stro in maiskuilen. Dit blijkt een effectieve maatregel tegen verliezen en afspoeling van perssappen. Dit project is door LTO Noord gefinancierd in samenwerking met waterschappen, agrariërs en LTO Noord Fondsen

Of registreer je om te kunnen reageren.