Home

Nieuws 2 reacties

Iets meer duurzaamheid in verkiezingsprogramma VVD

Rotterdam – Het VVD-congres stemt in met het concept-verkiezingsprogramma op het gebied van landbouw en natuur. Tijdens het congres, in de Doelen in Rotterdam, werden vrijwel geen wijzigingen doorgevoerd.

Wel zijn er in het programma aanpassingen gedaan om meer aandacht voor duurzaamheid te hebben. Leden van de VVD vinden dat er in het concept-verkiezingsprogramma niet altijd voldoende aandacht voor duurzaamheid was. ZO is in het programma opgenomen dat de VVD voorstander is van het verder verduurzamen van de binnenvaart.

Daarnaast wordt de biobased economy op verzoek van het congres weer opgenomen in het verkiezingsprogramma. De biobased economy vervult een hoofdrol in het verduurzamen van Nederland. Het is volgens de VVD een gezamenlijke opdracht voor de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Met name de agro-industrie, de energiesector en de chemische industrie dragen bij aan de biobased economy.

De VVD vindt dat ondernemers zoveel mogelijk ruimte moeten krijgen om te ontwikkelen. Overtollige regelgeving moet worden geschrapt. De partij pleit voor een wereldwijd gelijk speelveld voor de agrarische sector, dus zonder concurrentievervalsing. Dan kunnen landbouwsubsidies volgens de partij verdwijnen.

Op het gebied van waterveiligheid wordt het verkiezingsprogramma iets aangepast, waardoor naast het belang van waterveiligheid ten opzichte van de zeespiegel ook de waterveiligheid van rivieren wordt genoemd. VVD kiest bij waterveiligheid voor een risicobenadering, waarbij niet de kans op een overstroming, maar de economische gevolgen van een eventuele overstroming leidend zijn bij het veiligheidsbeleid.

Mariska Vemaas

Laatste reacties

  • agratax2

    Concurentie vervalsing via steun gelden om de in ons land extra hoge kosten te compenseren is dus afgelopen over enkele jaren. Zal een schijn besparing opleveren, want het gevolg zou kunnen zijn dat de landouw net als veel maak industrie uit Nederland verdwijnt evenals veel geld dat nodig is om de niet meer gemaakte producten eldes te kopen. Inkomsten door verkoop van 'made in Nederland' valt daarmee ook weg. Is het nog niet doorgedrongen, waarom China op een enorme geldberg zit en de rest een onnoemelijke schuldenlast met zich mee sleept? Hier durft geen politeke partij een uitspraak over te doen, deze kete pieper schuiven ze voor zich uit en hopen dat hij vanzelf afkoelt.

  • politiek

    De VVD weet ook heel goed dat de landbouw nog een beetje loopt dankzij al die subsidies en steun. Iemand moet echter wel die steun en subsidies verdienen en opbrengen. Dat doet doodgewoon de rest van Nederland. Echter die hebben die euro,s ook steeds harder nodig voor zichzelf. De meer linkse gedachte is echt nog niet zo gek. Je bespaart een hoop euro,s die benut kunnen worden voor andere doelen, meer agrarische gezinsbedrijven zullen een overlevingskans hebben en ook natuur en milieu is winnaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.