Home

Nieuws 1 reactie

De Cloedt verwacht dat onpoldering niet doorgaat

Nieuw-Namen - Eigenaar Gery de Cloedt van de Hedwigepolder verwacht dat de polder over tien jaar tijd nog in de huidige vorm bestaat. Dat zegt hij tijdens een interview op Radio 1.

"Ik probeer om zeker te zijn, maar ik denk het wel. Ik verwacht dat we over tien jaar wel een feest kunnen hebben met de 25 pachters en families die hier ook van leven. Zijn zijn ook heel nerveus over de hele kwestie", zegt De Cloedt, die in het interview laat weten nachtmerries te hebben over de kwestie.

"Vlaanderen wil ontpolderen, waarom weet ik niet. Vlaanderen wil eisen waar het natuurherstel in Nederland moet komen. De Vlamingen hebben een dubbele agenda. Ze willen hier politieke natuur maken. Het zal voor Nederland een moeras worden, een maanlandschap, maar dat interesseert hen niet. Ze spreken over natuur, maar dat is vals. Het gaat om uitbreiding van de industrie, maar dan over tien tot vijftien jaar."

De Vlaamse eigenaar van de gronden in de Hedwigepolder wijst erop dat in het Land van Saeftinge langs de Westerschelde veel slib ligt. "Er zijn geen vogels, er is geen leven. Als de dijk van de Hedwigepolder wordt doorgebroken, wordt de hele Hedwigepolder ook zo. Je kunt dan in het gebied in je handen klappen, maar er beweegt niets", zegt de eigenaar van de polder. Hij wijst erop dat de Hedwigepolder nu gebruikt wordt door de vogels om te eten. Overdag eten de vogels in de Hedwigepolder, 's nachts slapen ze in het Land van Saeftinge.

De Europese Commissie heeft Nederland op de vingers getikt over de aanleg van natuurherstel. Verantwoordelijk staatssecretaris Henk Bleker van landbouw heeft hierop gereageerd dat Nederland de regels niet overtreedt. Hij wil het dossier overdragen aan een nieuw kabinet, nu hij geen meerderheid kreeg voor zijn alternatieve plan voor natuurherstel.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    het is tegenwoordig normaal dat de dieren die de natuurliefhebber zeggen te willen op het boerenland eten en meestal ook nog leven, in de natuurgebieden hebben ze niets te zoeken, er is schijnbaar geen eten voor ze omdat het allemaal veel te schraal is

Of registreer je om te kunnen reageren.