Home

Nieuws 876 x bekeken

DR sluit ten onrechte landbouwgrond uit van toeslagrechten

Den Haag – Dienst Regelingen heeft ten onrechte bepaalde percelen vanaf 2010 uitgesloten van subsidie. Het ging daarbij om percelen met een hoofdzakelijk recreatieve, verkeerskundige of infrastructurele functie. Dat oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven nadat een boer bezwaar had ingediend.

Akkerranden, bermen en beekranden of vergelijkbare percelen kunnen wel worden opgevoerd als landbouwgrond in de Gecombineerde opgave voor 2010. Dienst Regeling (DR) sloot ten onrechte deze percelen. Vanaf 2011 kunnen geen toeslagrechten meer worden ontvangen voor dergelijke percelen. Wel kunnen deze gronden nog meetellen als plaatsingsruimte voor mest.

 

De fout van DR kwam aan het licht nadat een boer bezwaar had ingediend nadat een aantal van zijn percelen waren uitgesloten van subsidie. De ondernemer gaf bij de Gecombineerde opgave 2010 voor de uitbetaling van de toeslagrechten een aantal percelen grasland op, bestaande uit bermen van 6 tot 11 meter breed langs een geasfalteerde weg. De betreffende percelen werden door de boer op normale wijze bemest, machinaal bewerkt en gebruikt voor de voederwinning. DR oordeelde echter dat de opgegeven bermpercelen een infrastructurele en verkeerskundige functie hebben en ondanks dat de boer hierop gras teelde voor de voederwinning, niet voor uitvoering van landbouw worden gebruikt. De percelen werden daarom door DR niet meegenomen voor de uitbetaling van de toeslagrechten. Daarnaast werd er een extra korting opgelegd. Na bezwaar werd de bedrijfstoeslag herberekend zonder de extra korting, omdat de ondernemer geen schuld had aan de onjuiste opgave.

 

Volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven had DR de nadere afbakening van het begrip landbouwgrond voor het eerst vastgelegd in beleidsregels, welke op 8 maart 2011 zijn vastgesteld. Het rechtszekerheidsbeginsel verzette zich ertegen dat deze afbakening al voor het jaar 2010 bij de besluitvorming op de Gecombineerde opgave werd toegepast. Ten tijde van de indiening van de Gecombineerde opgave konden boeren niet voorzien dat de opgegeven percelen niet onder het nadien verdere afgebakende begrip landbouwgrond zouden vallen. De bermpercelen in onderhavige zaak waren daarom in 2010 wel subsidiabel.

Of registreer je om te kunnen reageren.