Home

Nieuws 1326 x bekeken

D66: boerenland is ook natuur

De Meern – Grasland is ook natuur. Dat zei kandidaat-Kamerlid Femke Dingemans van D66 tijdens het landbouwdebat dat door de agrarische vakbonden NVV, NAV, NMV en NVP wsa georganiseerd in De Meern.

“We moeten niet de Ecologische Hoofdstructuur herijken. De definitie van natuur moet worden herijkt”, vindt Dingemans, die op plaatst 18 van de kandidatenlijst staat. “Agrarisch grasland is voor mij ook natuur, en een perceel met prei is ook natuur. Dat is prachtig!”, zegt Dingemans. Ze vindt dat landbouwgrond ook de erkenning krijgt als natuurland.

Dingemans vindt dat bij natuur ook ruimte moet zijn voor landbouw en recreatie. De politica vindt dat landbouwgrond met enige aanpassingen, zoals houtwallen of akkerranden gewoon onder natuur moeten kunnen vallen. “We hebben de neiging om de ene natuur meer waarde toe te kennen dan andere natuur”, zegt de politica. Daar wil ze vanaf. “D66 vindt dat natuur en landbouw en recreatie heel goed samen kunnen.” Dingemans vindt dat er in gebieden waar lange tijd onduidelijkheid is over de bestemming van het gebied snel knopen moeten worden doorgehakt.

Op de vraag hoe het natuurstandpunt van D66 zich verhoudt tot ontpoldering van de Hedwigepolder, waarvan D66 fel voorstander is, zegt de politica dat dit een andere discussie is. Dit gaat om het naleven van afspraken die in het verleden zijn gemaakt.

Tijdens het debat benadrukten VVD, CDA en SGP dat ze voor herijking van de Ecologische Hoofdstructuur zijn. VVD-er Helma Lodders en CDA'er Jaco Geurts gaan er werk van maken om de complementaire doelen en de nationale koppen op het natuurbeleid terug te draaien. SP en Groenlinks zijn juist voor realisatie van de oorspronkelijk afgesproken EHS.

Of registreer je om te kunnen reageren.