Home

Nieuws 541 x bekeken 1 reactie

CLM: gebruiker van mest moet voortouw krijgen

Culemborg - Niet de producenten maar de gebruikers van mest moeten het voortouw krijgen in de oplossing van het mestoverschot. Alleen op die manier kan het probleem met dierlijke mest worden opgelost. Dat stelt onderzoeksorganisatie CLM in het gisteren verschenen rapport 'Van mestbeleid naar bemestingsbeleid'.

Voor een blijvende oplossing is evenwicht op de mestmarkt nodig stelt het CLM vast. Gebruikers van dierlijke mest gaan dan weer betalen voor ‘waardevolle, al dan niet bewerkte dierlijke mest’. De overheid moet dat evenwicht krachtig stimuleren, dan kan de sector zelf de resterende verantwoordelijkheid op zich nemen.

Volgens het CLM is een verschuiving van verantwoordelijkheden nodig. Veehouders en mestdistributeurs en –verwerkers moeten zich meer vraaggericht opstellen en gebruikers van mest moeten actief gaan sturen. Ook de afnemers van de landbouwproducten zouden mee moeten sturen in het kader van ketenverantwoordelijkheid zoals zij dat nu al doen op bijvoorbeeld dierenwelzijn, weidegang en gebruik van antibiotica en gewasbeschermingsmiddelen.

Het CLM beschrijft de aanpak die volgens de organisatie nodig is. Elke partij heeft daarbij een verantwoordelijkheid: de overheid zorgt voor evenwicht op de mestmarkt, mestdistributeurs en –verwerkers zijn faciliterend aan akkerbouwers en veehouders, gebruikers van mest sturen mestverwerking en –bewerking aan en ketenpartijen nemen een verantwoord mestgebruik op in hun ondernemingsbeleid. Op die manier moet duurzaam gebruik van dierlijke mest als waardevolle grondstof van de grond komen. "Niet omdat het moet van de overheid, maar omdat boeren en ketenpartijen het zelf het beste vinden", aldus het CLM.

Eén reactie

 • Sjaak

  Kijk, weer een partij die de oplossing heeft voor het al 30-jaar durende mestprobleem.....prachtige wijze woorden, maar geen daden!

  Als het eerste punt, evenwicht op de mestmarkt, is hersteld, is het probleem al grotendeels opgelost, maar daar zit nu juist de pijn...dan moet er gesaneerd worden!
  Vervolgens moet er dan, volgens het CLM, mest geleverd worden, die voldoet aan de vraag. Dit moet dan via be-/verwerking gebeuren....
  Het is zo simpel, dit wordt al 30 jaar verteld, maar toch krijgen daadkrachtige oplossingen geen kans....
  Waarom niet?
  Er zijn teveel economische belangen bij de huidige dierlijke produktie, vooral bij de ketenpartijen. Daar gaan dan ook vooral de klappen vallen, bij het herstellen van het evenwicht op de mestmarkt....
  En de boer, hij ploetert voort....:)

Of registreer je om te kunnen reageren.