Home

Nieuws

CDA wil meer export naar buiten de EU

Den Haag – CDA-kamerlid Hanke Bruin Slot vindt dat Nederland zich meer moet gaan richten op export buiten de EU. Dat zei ze tijdens een verkiezingsdebat van de federatie van de levensmiddelenindustrie, FNLI.

“De export is nu te veel op Europa gericht. Het zou beter zijn als 20 procent van de export gericht is op andere landen, zoals de nieuwe opkomende landen”, vindt Bruin Slot. Ze vindt dat het internationale handelsbeleid van Nederland zich hier meer op moet gaan richten, bijvoorbeeld door handelsraden in te stellen.

VVD en D66 zijn voor het beter harmoniseren van de Europese markt. “We moeten zorgen dat we goed kunnen exporteren, dat is van belang voor de Nederlandse economie”, zegt Kees Verhoeven van D66. Hij wijst er als pro-Europa-politicus wel op dat D66 niet alles wat Europa doet klakkeloos goed vindt. “Maar we moeten in de EU zeker meepraten. Europa is een kans en geeft inkomen door goede handelsmogelijkheden”, aldus Verhoeven.

SP'er Sharon Gesthuizen vindt het goed dat Nederland de vruchten kan plukken van de internationale markt en de Europese handelsafspraken. De partij vindt dat nationale koppen op de Europese regelgeving mogelijk moeten zijn. “Het bedrijfsleven had er veel baat bij gehad als ons voorstel om de betaaltermijn te verkorten naar dertig in plaats van zestig dagen in de EU was ingevoerd”, aldus Gesthuizen. VVD'er René Leegte is voor harmonisatie van de Europese markt. Extra Nederlandse regels bovenop de Europese wil hij niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.