Home

Nieuws 501 x bekeken 2 reacties

Bleker past natuurwet aan

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) heeft zich de kritiek van de Raad van State gedeeltelijk aangetrokken.

In zijn nieuwe, aangepaste wetsvoorstel natuur is niet langer op alle punten het Europese minimum leidend. Zowel het advies als het voorstel worden vermoedelijk komende week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Eén van de voornaamste kritiekpunten van de Raad betrof het schrappen van de complementaire doelen. Dit zijn natuurdoelen die door Brussel niet verplicht zijn gesteld, maar wel belangrijk kunnen zijn voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden. Bleker heeft de betreffende passage in het voorstel zodanig aangepast dat de doelen voorlopig overeind blijven. De Tweede Kamer heeft juist onlangs laten weten er vanaf te willen .

Daarnaast handhaaft Bleker de vergunningplicht voor activiteiten die mogelijk leiden tot een verslechtering van beschermde habitats en soorten. In het oorspronkelijke voorstel was dit komen te vervallen. Volgens de Raad zou dat onverstandig zijn, omdat het kan leiden tot een aantasting van beschermde natuur en daarmee het niet-voldoen aan Europese verplichtingen.

Toch zijn niet alle kritiekpunten overgenomen. Zo heeft Bleker, tot onvrede van de Raad, ook in zijn aangepaste wetsvoorstel een uitzonderingsbepaling opgenomen voor het verbod op het opzettelijk storen van (wilde) vogels. Hij vindt namelijk dat dit niet hoeft te gelden als de verstoring niet leidt tot een wezenlijke aantasting van de stand van de soort. Volgens de Raad is dit in de praktijk niet handhaafbaar.

Laatste reacties

  • politiek

    En nu dan maar hopen dat Bleker tolerant genoeg is voor de natuur. Iets wat we hebben gekregen behoren we niet allemaal te vernietigen maar te onderhouden en waar mogelijk te herstellen. Dit behoeft zeer beslist niet ten laste van economie te gaan. Het zou juist ook wel eens een voordeel voor de economie kunnen zijn als er in Nederland weer de juiste natuur is en niet alles ten dienste van de grote agro industrie , waar natuur en de agrarische gezinsbedrijven slachtoffer van zijn.

  • bramegberts1

    Als ondernemer onder de rook van een Natura gebied ben ik stom verbaasd hoe snel Bleker in deze gehandeld heeft. Binnen 24 uur voldoen aan de wensen vd RVS. En dan te bedenken dat wij en andere collega's al meer dan TIEN JAAR zitten te wachten op duidelijkheid omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden van onze bedrijven in het kader van Natura 2000. De voorgangers van Bleeker en hijzelf hebben meerdere malen aangegeven dat er duidelijkheid zou komen, wij zijn nog steeds in afwachting, nu nog. Ook in het Natura gebied waar wij aanliggen is een complementair doel toegevoegd om het gebied tot de 5 belangrijkste van Nederland te krijgen, waardoor het ecologisch verantwoord aangemeld kon worden in Brussel. Dit is in 2e instantie gebeurd. Nu je het advies van de RVS leest bekruipt je het gevoel dat achter de schermen zaken worden geregeld om gebieden definitief de bestemming Natura 2000 te kunnen geven. Waren alle complementaire doelen verwijderd zoals de kamer wil ( GEEN NATIONALE KOPPEN) dan kon in ieder geval het gebied waar wij aanliggen van de kaart gehaald worden als zijnde Natura 2000 gebied. Daar wordt op deze manier een misselijk stokje voor gestoken. Wij moeten maar blijven afwachten wanneer we weer ons gezinsbedrijf verder kunnen ontwikkelen, de RVS krijgt daarentegen binnen 24 uur antwoord op haar advies.
    Deze bikkelaar ( Bleeker) hoeft wat ons betreft zijn karwei niet af te maken, komt zijn woorden toch niet na.

Of registreer je om te kunnen reageren.