Home

Nieuws 1 reactie

Baggerspecie niet schadelijk voor landbouw

Wageningen - Baggerspecie leidt niet tot een zodanige verslechtering van de bodemkwaliteit, dat de landbouw gevaar loopt.

Dat stelt Alterra in een onderzoek in opdracht van het rijk, de technische commissie bodem, Stowa en de waterschappen.

De Nederlandse baggerspecie is relatief schoon, aldus Alterra. De eenvoudigste en goedkoopste manier om de Nederlandse licht verontreinigde baggerspecie uit de sloten kwijt te raken is door de bagger op de aangrenzende percelen te versprieden. In de meeste gevallen is het zo geregeld dat eigenaren van aanliggende gronden verplicht zijn de bagger te ontvangen.

Uit het Alterra-onderzoek blijkt dat op plekken waar een lichte verhoging van zware metalen wordt gemeten, daar sprake is van een natuurlijke aanwezigheid van die metalen. Baggerspecie herbergt ook paks (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en olie. Die vervuiling blijft altijd beneden de in Nederland toegestande achtergrondwaarden.

Alterra adviseert de opdrachtgevers om de normen voor de vervuiling van baggerspecie aan te scherpen, zodat het niet kan gebeuren dat baggerspecie leidt tot overschrijding van toegestane normen voor landbouwgrond. Aanscherping van de normen heeft volgens Alterra nauwelijks invloed op de hoeveelheid baggerspecie die mag worden verspreid.

Eén reactie

  • somporn

    Dus landeigenaren krijgen verplicht de rommel van een ander.
    Er wordt altijd wel gezegd dat de verontreinigingen minimaal zijn,maar een
    natuurlijk product als mest is wel een verontreiniging?

Of registreer je om te kunnen reageren.