Home

Nieuws 1 reactie

Aantal wilde zwijnen op de Veluwe daalt gestaag

Arnhem - Het aantal wilde zwijnen op de Veluwe is bijna met een kwart gedaald. Aan het begin van deze zomer waren er circa 4.800 dieren, meldt de provincie Gelderland.

Vanaf 1 juli tot begin augustus is de stand met 1.110 dieren verlaagd. Het doel is om het aantal wilde zwijnen uiteindelijk terug te brengen tot circa 1.200 tot 1.300 dieren.

De provincie voert een actief beheer op wilde zwijnen. Jaarlijks wordt de doelstand en dus ook de hoogte van het afschot mede aan de hand van het voedselaanbod bepaald. Belangrijke reden om het aantal wilde zwijnen te reguleren is het belang van de dieren zelf, de verkeersveiligheid, het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en het minimaliseren van de overlast in de woongebieden van de mens.

Bij het wildbeheer zijn diverse partijen betrokken, zoals de Faunabeheereenheid en de Wildbeheereenheden.

Dit zijn samenwerkingsverbanden van overheid, particuliere grondeigenaren en (semi-) professionele jagers.

Eén reactie

  • J@gertje

    Afschot blijkt dus te werken.
    Ik vraag me alleen af wat (semi-) professionele jagers zijn.

    Groet,
    J@gertje

Of registreer je om te kunnen reageren.