Home

Nieuws 260 x bekeken

Aandeel hernieuwbare energie neemt toe met 0,5 procent

Den Haag - Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is in 2011 gestegen naar 4,3 procent. Dat is ruim 0,5 procent meer dan in 2010. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het aandeel windenergie. 18,4 procent van de hernieuwbare energieproductie is in 2011 afkomstig van windenergie. In 2010 was dit aandeel nog 17 procent.  De stijging wordt veroorzaakt door de stijging van het aandeel windenergie op land.

Zonne-energie steeg in 2011 nauwelijks ten opzichte van 2010. Slecht 1,5 procent van de hernieuwbare energie geproduceerd in Nederland is afkomstig van zonne-energie.

De grootste bron van hernieuwbare energie is biomassa, namelijk 74 procent in 2011. In 2010 was het aandeel nog 69 procent. Hiervan wordt 4,2 procent geproduceerd door co-vergisters, een toename van 0,3 procent ten opzichte van 2010.

De stijging van het aandeel hernieuwbare energie tussen 2010 en 2011 komt enerzijds doordat het totale verbruik van energie sterk is gedaald en anderzijds door de toename van het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer en de productie van energie uit afvalverbrandingsinstallaties, meldt het CBS.

In 2011 is 12 miljard kWh elektriciteit geproduceerd uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Dat is bijna 10 procent van het totale elektriciteitsverbruik en ongeveer evenveel als in 2010.

Of registreer je om te kunnen reageren.