Home

Nieuws laatste update:22 aug 2012

115 boetes voor mestovertredingen

Den Haag - Dienst Regelingen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben over 2010 115 boetes uitgedeeld voor overtredingen van het mestbeleid. Het gaat om 95 boetes vanwege overtredingen van de gebruiksnormen bij voornamelijk graasdierbedrijven en 19 boetes vanwege het niet kunnen verantwoorden van de meststromen.

Dit ging vooral om hokdierbedrijven. Daarnaast is een boete gegeven aan een bedrijf dat niet voldeed aan de voorwaarden voor derogatie, maar wel gebruik maakte van de ruimere bemestingsnormen.

Bij de meeste boetes, 68 stuks, was het boetebedrag onder de 10.000 euro. In veertig gevallen kostte de overtreding tussen de 10.000 en 45.000 euro. Bij zeven overtredingen werd meer dan 45.000 euro aan boete opgelegd. In 2010 kreeg één mesttransporteur 500.000 euro aan boetes opgelegd.

Alle 80.000 bedrijven werden door Dienst Regelingen en de NVWA gecontroleerd op de mestwetgeving. Bij 1650 bedrijven werden extra controles uitgevoerd. De nadruk bij de handhaving ligt bij grote overtreders. Dienst Regelingen is tevreden met het resultaat. "We zien, als we de cijfers van dit jaar vergelijken met die van vorig jaar dat er bijna 1000 minder bedrijven nader onderzocht zijn. De naleving is dus verbeterd." De controle-dienst doet alleen nader onderzoek bij bedrijven als daar aanleiding voor is.

Een aantal grote mestovertreders wordt inmiddels strafrechtelijk vervolgd.

Of registreer je om te kunnen reageren.