Home

Nieuws

Zoönoses treffen 2,5 miljard mensen per jaar

Londen – Per jaar raken raken rond de 2,4 miljard mensen ziek door een zoönose, een ziekte die van dier naar mens kan overgaan. Dat staat in een rapport van het Engelse onderzoeksinstituut ILRI en de Hanoi School of Public Health in Vietnam.

In de studie is gekeken naar de 56 zoönosen die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 2,4 miljard zieke mensen en 2,7 miljoen sterfgevallen per jaar. De onderzoekers hebben vervolgens ingezoomd op de 13 belangrijkste. Het bleek dat ongeveer 27 procent van het vee in ontwikkelingslanden één of meer van deze zoönoses bij zich te dragen.

De meeste ziektegevallen en sterfgevallen als gevolg van een zoönose komen voor in ontwikkelingslanden. In Ethiopië, Nigeria, Tanzania en India is het probleem het grootst. Maar volgens de onderzoekers worden ook steeds meer mensen in de Verenigde Staten en Europa ziek van dieren of dierlijke producten.

Een van de onderzochte zoönoses was Brucellose, een ziekte die kan worden opgelopen door het eten van niet-gesteriliseerde melk of vlees van besmette dieren. Volgens de onderzoekers komt deze ziekte in ontwikkelingslanden bij 1 van de 8 dieren voor. Een groot probleem aldus de onderzoekers omdat het niet allen de volksgezondheid bedreigt maar ook de productie van de dieren verminderd.

Of registreer je om te kunnen reageren.