Home

Nieuws 1 reactielaatste update:27 jul 2012

'We moeten de landbouw voor Nederland behouden'

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 reed Niels van den Berge op zijn trekker kriskras door Nederland om te vernemen wat er onder boeren en tuinders leeft. De Groenlinkser behaalde net geen zetel, maar verving een aantal maanden later wel zijn zwangere partijgenoot Mariko Peters. Nu gaat de Zeeuwse boerenzoon opnieuw op voor een plekje in het parlement, ditmaal het liefst voor een langere periode. Of dat lukt, is nog maar de vraag. Van de Berge staat achtste op de kandidatenlijst, volgens de peilingen een paar plekjes te laag.

U bent boerenzoon én lid van Groenlinks, geen alledaagse combinatie.
"Dat klopt, maar ik vind het wel een logische combinatie. Want daar waar rechtse partijen boeren willen overlaten aan de wereldmarkt, waardoor velen kopje onder zullen gaan, komen wij juist op voor een toekomstgerichte landbouw. Mijn achtergrond helpt mij daarbij. Ik heb veel gewerkt op het fruitbedrijf van mijn vader en ken de sector dus goed."

Waar blijkt dat uit?
"Het is mij bijvoorbeeld opgevallen dat in de praktijk veel regeltjes met elkaar botsen. Mijn vader probeert met zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen te werken en daarom had hij aanvankelijk kippen in zijn kas. Omwille van hygiëneregels mag dat nu niet meer, waardoor de gekke situatie is ontstaan dat hij meer middelen moet gebruiken. Daar is dus niet goed over nagedacht."

Wat betekent het volgens u om boer te zijn?
"Boeren zijn in de eerste plaats producenten van voedsel en vormen daarmee een belangrijke basis van de samenleving. Daarnaast spelen zij een rol in het beheren van het landschap. In het natuurdebat wordt het nog wel eens vergeten, maar het agrarisch landschap is van groot belang voor de instandhouding van de biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan weidevogels, of bijzondere planten die op slootkanten groeien. Wij zetten daar daarom sterk op in. Het is natuurlijk wel zo, en dat heb ik tijdens mijn studie in Wageningen zelf onderzocht, dat dit alleen effectief is in combinatie met de aanleg en het beheer van grote, aaneengesloten natuurgebieden. Bij CDA en VVD zie je precies het omgekeerde. Staatssecretaris Bleker heeft de gewone natuur bijna kapot bezuinigd en wil alles aan boeren overlaten."

Nog een opvallende tegenstrijdigheid: u bent Zeeuw én voorstander van ontpoldering.

"Niet alle Zeeuwen zijn tegen ontpoldering, maar wel veel, dat is absoluut waar. Kijk, we hebben over de verdieping van de Westerschelde een compromis gesloten en dan vind ik: afspraak is afspraak. Maar natuurlijk begrijp ik de sentimenten. Een groot deel van mijn familie is ook tegen ontpoldering. En voor oudere mensen, die de watersnoodramp hebben meegemaakt, ligt het gevoelig om land terug te geven aan de zee. Ik vind trouwens dat het CDA wel krokodillentranen huilt. Ze staan daar op hun achterste benen vanwege de opoffering van landbouwgrond, maar daar hoor ik ze bij de aanleg van industrieterreinen of asfalt nooit over."

Groenlinks wil vlees duurder maken, de accijnskorting op rode diesel afschaffen en het middelengebruik terugdringen. Kunt u dat wel maken in deze economisch zware tijden?
"Ik denk zeker dat die maatregelen te verantwoorden zijn. Wij gebruiken de opbrengsten namelijk om de inkomstenbelasting en loonkosten te verlagen. Ook willen we dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten, want daar ontbreekt het nu aan."

Hoe wilt u dat realiseren?
"Versoepeling van de mededingingsregels is de eerste stap. Daarnaast moeten we kijken hoe we ervoor zorgen dat er minder geld aan de strijkstok van de tussenhandel blijft hangen en meer geld bij de boeren terecht komt."

Dat klinkt als iets voor de lange termijn. En ondertussen wordt het voor boeren steeds moeilijker om door te gaan.
"Ik ben het met u eens dat het een ingewikkeld proces is, maar het is wel essentieel. We hebben nu allerlei lapmiddeltjes, terwijl je er eigenlijk voor moet zorgen dat voedselproductie voldoende gaat opleveren. Daarmee raak je ook een andere discussie. Het is geen populaire boodschap, maar ik vind dat we in Nederland te weinig voor ons voedsel betalen. Het is toch schrijnend dat akkerbouwers uien omploegen, omdat deze als meststof meer opleveren dan op de veiling. Dáár wil ik mij hard voor maken in de Kamer."

Groenlinks wil de vee-industrie afbouwen. Hoe precies, en wat is het einddoel?
"Een duurzame, diervriendelijke sector; dat is ons doel. Wij willen geen enorme schuren, dat is niet de toekomst.  Wat opvalt is dat steeds meer familiebedrijven nu in de problemen komen door de intensiveringstrend. Zij worden gedwongen meer te gaan lenen, en moeten dus ook meer rente betalen. Ik denk echt niet alleen aan kleinschalige biologische bedrijven en zie in dat je ook grotere nodig hebt. Maar we moeten wel grenzen stellen. Denk bijvoorbeeld aan het verkleinen van het bouwblok tot 1,5 hectare. Hoofddoel is in elk geval dat varkens weer in de modder kunnen wroeten, en kippen in de buitenlucht scharrelen."

Wat is de eerste maatregel die je zou nemen als staatssecretaris van landbouw?
(lacht). "Ik wil geen staatssecretaris worden, maar Kamerlid. En als Kamerlid zou ik vooral werk maken van een goede prijs voor boeren. Het is belangrijk de landbouw voor Nederland te behouden."

Eén reactie

  • koestal

    Ha Ha,een eerlijke prijs voor de boer is een illusie,wie gelooft daar nog in ,de retailers krijgen van Brussel alle macht

Of registreer je om te kunnen reageren.