Home

Nieuws

WTO biedt meer ruimte aan minst ontwikkelde landen

Genève – De Wereldhandelsorganisatie (WTO) maakt het eenvoudiger voor de minst ontwikkelde landen (LDC’s) sectoren te beschermen met invoertarieven. Volgens nieuwe richtlijnen moeten landen hun invoertarief op agrarische importen terugbrengen tot gemiddeld 50 procent. De landen mogen volgens de nieuwe richtlijnen bepaalde industriële importen afschermen van de wereldmarkt.

Landen die toetreden tot de WTO moeten echter wel voldoen aan specifieke eisen die door lidstaten worden gesteld. Potentiële toetreders onderhandelen met de belangrijke handelsblokken. Zo kon de VS andere eisen stellen aan bijvoorbeeld de toetreding van Rusland, dan de EU. Volgens critici hebben potentiële toetreders zonder groot economisch belang weinig onderhandelingsruimte; in feite worden de toetredingsvoorwaarden gedicteerd.

De vijf LDC’s die al lid zijn van de WTO heeft recent geprobeerd de bilaterale onderhandelingen te verbieden zodat alle landen toetreden tot dezelfde, transparante voorwaarden. Machtige handelsblokken hebben dit geblokkeerd. Momenteel proberen 28 LDC’s tot de WTO toe treden, waaronder Ethiopië, Afghanistan en Liberia. De landen willen toetreden vooral omdat ze in puur bilaterale verdragen, waarbij de WTO als scherprechter helemaal geen rol speelt, al snel het onderspit delven.

Of registreer je om te kunnen reageren.