Home

Nieuws 919 x bekeken 2 reacties

Vogelbescherming vindt nieuwe cijfers weidevogels alarmerend

Brussel/Zeist – Het aantal boerenlandvogels zoals veldleeuwerik en patrijs blijft achteruit hollen. Uit de laatste cijfers van BirdLife International en de European Bird Census Council blijkt dat er in 30 jaar tijd ruim 300 miljoen minder vogels op het Europese boerenland leven, een achteruitgang van maar liefst 52 procent.

Vrijdag organiseert de Europese Commissie diverse publieke debatten over het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Vogelbescherming Nederland en BirdLife International hopen dat dit nieuws Europa aanzet tot het nemen van serieuze maatregelen voor het beschermen van de biodiversiteit op het platteland.

De nieuwe cijfers komen op het moment dat de Europese Commissie debatten organiseert over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In het huidige GLB zijn diverse werkzaamheden toegestaan die schadelijk zijn voor de natuur en de biodiversiteit, vindt de Vogelbescherming: "Met name de intensieve landbouw, het overmatig gebruik van chemicaliën en het verdwijnen van de diversiteit op het platteland zorgen voor de grootste problemen. Vogels zijn één van de beste graadmeters voor de natuur. De nieuwe cijfers zeggen dus niet alleen iets over de stand van de vogels, maar over de hele biodiversiteit op het platteland.”

BirdLife International houdt de stand bij van in totaal 37 soorten weidevogels, zoals veldleeuwerik, patrijs, geelgors en graspieper. Deze 37 samen laten een achteruitgang zien van 52 procent sinds 1980, in totaal gaat het om ruim 300 miljoen minder vogels. Exacte cijfers voor Nederland volgen nog, maar de Vogelbescherming verwacht dat de trend in ons land niet anders zal zijn.

BirdLife International en Vogelbescherming Nederland pleiten voor vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. "Alleen op die manier kan de achteruitgang van de boerenlandvogels gestopt worden”, stelt de organisatie.

Guido Kobessen

Laatste reacties

  • kok999

    De kiviet is in staat om in een grote broedpopulatie ook de kraaien weg te houden en geeft andere weidevogels eveneens bescherming. Bij een afname van kivieten kan die bescherming met een vermindert aantal vogels overschreden worden waardoor de populatie dramatisch daalt. De kraaien kun je dan op de snelweg zien rond 5 uur zondagsmorgen waar ze enorme bergen insekten wegvreten en resten platte konijntjes nu er geen eieren meer zijn.
    Nu is de kiviet afhankelijk van een goed SOM(eng)/organische stof in de bodem. Als er veel kivieten zijn is het aannemelijk dat SOM en bodemkwaliteit op orde is. Geen kivieten betekend niet direct dat er geen bodemleven meer is op de percelen. Uiteindelijk is het belangrijkste dat dit bodemleven bestaat en niet afneemt om ook in 50 jaar nog op hetzelfde land kwaliteits voeding te produceren. De vogels komen dan op de tweede plaats.

  • Hans Sudfryslan

    De afname verbaasd mij niet , dit is ook het beleid die door overheid en natuurorganisaties voor ogen hebben en dat zal ook voorlopig ook niet veranderen. De natuur en milieu beleid lijdt tot deze afname . Op een voorjaarvergadering van een natuurorganisatie hier in het noorden en dat was al in 1997 heb ik toen al gezegd dat de weidevogel over 20 jaar nagenoeg verdwenen zal zijn uit friesland mede door het gehele natuurbeleid die men hanteerd. Dat betekend dus in het jaar 2018 . Milieu maatregelingen ten aanzien het mestbeleid draagt daar mede bij aan . Als men de lijn erbij neemt met de invoering van het mest injecteren [ 1992] is de afname van de weidevogel begonnen . Wil men de populatie laten groeien zal en moet men alles overboord gooien , dat betekend de gehele natuurbeleid met invulling EHS zal per direct gestopt diend te worden en de natuurgebieden diend weer bemest te worden met vaste mest en anders gewoon bovengronds mest uitrijden . De mestinjecteur moet zo snel als mogelijk op de schrootbult . Door mest bovengronds uitrijden krijg je een beter bodem leven met meer actieviteiten in bovenste grondlaag waar de weidevogel ook van profiteerd . Door de kraaiachtigen in te korten en ook vossen en roofvogels zal er toe leiden tot een toename van de weidevogels . Het probleem is dat de politicie en beleids -makers hier niet mee eens zijn en dit niet willen zien en natuurorganisaties ook niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.