Home

Nieuws 847 x bekeken

Veerman: Huidig pachtbeleid leidt tot uitwassen

Doetinchem - Als het pachtsysteem niet verandert, houdt pacht op te bestaan, verzekert oud-landbouwminister Cees Veerman. De pachter wordt volgens hem te veel beschermd. Dit zegt hij in een interview met Boerderij.

Tijdens Veermans ministerschap werd commissie-Van Hall op pad gestuurd om te komen tot een robuust pachtstelsel. De commissie opperde regionale pachtnormen gebaseerd op het opbrengend vermogen. Daarnaast werd per 1 september 2007 geliberaliseerde pacht ingevoerd. Bij de totstandkoming van het pachtstelsel waren zowel pachters als verpachters betrokken. Breed gedragen dus, maar tot op de dag van vandaag zijn beide partijen niet tevreden over het stelsel. Want het doel – afname van het pachtareaal een halt toeroepen – werd niet bereikt. Juist het tegenovergestelde gebeurt. En het aantal illegale pachtovereenkomsten (zwarte/grijze pacht) neemt fors toe. Veerman: “We zien dat het areaal pacht niet groeit. Integendeel. De pachter is in het huidige systeem goed beschermd. Dat is historisch goed verklaarbaar. Maar nu krijg je uitwassen. Pachters gaan onderverpachten. Onderverpachten betekent alleen maar geld opstrijken dat je niet toekomt. Dat is voor het pachtinstrument desastreus. De verpachter kan niets doen. Door onderverpachting ga je dus mensen belonen voor niets doen. Dat is niet goed. Daarmee hol je de pacht verder uit. Grond verpachten is daardoor niet meer interessant voor de verpachter.”

Veerman pleit voor loopbaanpacht. Dit is een langdurige pachtovereenkomst die eindig is en niet kan worden overgedragen op de bedrijfsopvolger. Veerman: “Als je de mogelijkheid er niet uithaalt dat de pachter eindeloos de grond in gebruik mag houden, ten koste van de verpachter, dan houdt pacht op te bestaan.”

De Bond van Landpachters willen juist dat de pachter beschermd blijft. Veerman is het niet eens met de bond. “De vraag is wat in het belang is van de sector op lange termijn. En wat is het belang van jonge boeren die willen groeien? De Bond van Landpachters jaagt de belangen van zijn leden na. Je kunt hen niet kwalijk nemen dat zij tegen aanpassing van het pachtsysteem zijn. Ze hebben alleen te veel oog voor de zittende pachters. Ik denk niet dat de toekomstige generatie nog lid wordt van de Bond van Landpachters. Die heeft daar niets te zoeken. Pacht is voor jonge boeren en uitbreiders geen behulpzaam instrument. Het is zelfs belemmerend.”

Of registreer je om te kunnen reageren.