Home

Nieuws

VVD: afschaffen landbouwsubsidies bij gelijk speelveld

Den Haag – De VVD wil landbouwsubsidies afschaffen wanneer internationaal dezelfde eisen worden gesteld aan productie en producten, waarvoor het zich wil inzetten. De partij vindt dat de onderzoeksmogelijkheden voor genetische modificatie van gewassen moeten worden vergroot en dat bedrijven maar door één dienst op allerlei aspecten moeten worden gecontroleerd.

Dat staat in het verkiezingsprogramma. De VVD wil het aantal Natura 2000-gebieden terugbrengen 'naar een realistisch aantal' en wil op korte termijn de beheerplannen voor gebieden vaststellen zodat boeren weten waar ze aan toe zijn. De VVD stelt dat de diverse Europese en Nederlandse natuurwetten een woud aan regels hebben opgeleverd, waar regelmatig misbruik van wordt gemaakt om economische ontwikkeling tegen te houden. De partij wil een nieuwe natuurwet die meerdere interpretaties of schijnbare contradicties tussen wetten voorkomt.

Bij het realiseren en beheren van de Ecologische Hoofdstructuur moeten wat de VVD betreft boeren, natuurorganisaties en particulieren samenwerken en zelf verdienmodellen ontwikkelen zodat ze minder of niet afhankelijk zijn van overheidsgeld. Het zou bijvoorbeeld eenvoudiger moeten worden om horeca of vakantiewoningen in natuur toe te staan waar het past.

Volgens het programma moet de kredietverstrekking weer op gang worden gebracht. Banken zijn terughoudend en daarom wil de VVD dat de Borgstelling MKB-kredieten zo wordt gericht dat de kredietstroom weer op gang komt. Ook wil de VVD belemmeringen weghalen zodat pensioenfondsen, nu gebonden aan veel regels, meer kunnen investeren in de Nederlandse economie.

De VVD stelt in het programma dat de overheid doelstellingen voor dierenwelzijn moet formuleren, maar de invulling van de stappen voorwaarts aan sectoren moet laten. De partij stelt dat Nederland zich bewust moet blijven van de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij ten opzichte van het buitenland. Afspraken moeten in eerste instantie internationaal gemaakt worden.

De partij wil op termijn naar een kleine overheid met lage belastingen, maar stelt dat de hoogte van de staatsschuld voorlopig wel noopt tot een kleinere overheid, maar nog niet tot verlaging van belastingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.