Home

Nieuws

VNG en IPO wachten op uitnodiging Bleker

Den Haag – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inpterprovinciaal Overleg (IPO) wachten op een uitnodiging van staatssecretaris Bleker om mee te praten over vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties, maar twijfelen of Bleker bij hen aan het juiste adres is.

In het Kamerdebat over het nieuwe mestbeleid deed Bleker de toezegging om in overleg te gaan met gemeenten en provincies om de vergunningverlening te bevorderen. De VNG en het IPO verwijzen Bleker mogelijk naar de afzonderlijke gemeenten en provincies.

"Als deze vergunningen niet rond komen, wordt deze wet geen hulpmiddel maar een strop”, waarschuwde CDA-Kamerlid Ger Koopmans in het Kamerdebat. Ook Bleker zei het vervelend te vinden als zou blijken dat milieudoelen niet kunnen worden gerealiseerd, omdat vergunningen voor mestverwerkingsinstallaties niet op tijd rond komen. Daarom zegde hij toe hierover in gesprek te willen gaan met provincies en gemeenten.

De VNG vraagt zich af of zij de juiste partij is voor staatssecretaris Bleker om de vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties te bespreken. "Ik weet niet of hij bij ons aan het juiste adres is of dat hij bij de individuele gemeenten moet zijn”, laat woordvoerder Liane ter Maat van de VNG weten. De VNG zegt de uitnodiging van Bleker af te wachten, maar vooralsnog ziet het zichzelf niet als de aangewezen partij om te oordelen over het nieuwe mestbeleid van Bleker. "De VNG volgt dit dossier alleen globaal en heeft geen zicht op wat gemeenten verwachten rond vergunningaanvragen”, aldus Ter Maat. De VNG zegt dat het recent wel van de milieudienst regio Eindhoven het signaal heeft  gekregen dat bij gemeenten in die regio een gebrek is aan gegevens over omgevingseffecten van mestverwerking (emissies geur, ammoniak, fijnstof, zoönosen), waardoor vergunningverlening vast dreigt te lopen.

Ook het IPO twijfelt of zij de juiste partij voor Bleker is. "Wij wachten de uitnodiging van staatssecretaris heer Bleker af”, stelt woordvoerder Sandra Binken. "Mestverwerking is echter geen speerpunt van het IPO”, meldt ze alvast.

Guido Kobessen

Of registreer je om te kunnen reageren.