Home

Nieuws

Uitbesteden kan dodelijk zijn in het echte leven

Amsterdam - Planten en dieren die andere organismen nodig hebben om zich voort te planten, kunnen daar flink mee op de koffie komen.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit van Amsterdam en de universiteit van Wisconsin publiceren daarover in het wetenschappelijk tijdschrift Ecology Letters.

De onderzoekers constateren dat het veel vaker voorkomt dat organismen belangrijke functies aan elkaar uitbesteden, dan tot nu toe gedacht. Voorbeeld daarvan zijn sluipwespen, die zich niet meer zelfstandig kunnen voortplanten en zelf ook geen vetten meer aanmaken.

Hoogleraar Jacintha Ellers van de VU stelt dat samenlevende organismen tegelijk evolueren, waarbij functies van de ene soort door een andere soort worden overgenomen.. Ook voor de landbouw schadelijke parasieten en schimmels maken gebruik van dat fenomeen. Ellers stelt dat van die kennis ge bruik kan worden gemaakt bij plaagbestrijding. "Bestrijding moet zich niet alleen op de parasiet of de schimmel richten, maar ook op de andere soort die de verloren gegane functie heeft overgenomen. Zo is de schimmel die stengelrot veroorzaakt afhankelijk van een bacterie. Door die bacterie te bestrijden kan de schimmel niet meer voortplanten. Daarmee komt een oplossing van een probleem dichterbij", aldus Ellers.

Of registreer je om te kunnen reageren.