Home

Nieuws 2193 x bekeken 10 reacties

'Tweede Kamer heeft te weinig vertrouwen in GD'

Den Haag - De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) ziet zelf geen problemen in het uitvoeren van overheidstaken, zoals een meerderheid in de Tweede Kamer die ziet. "De GD werkt voor private partijen en overheid en het is aan de opdrachtgever om te beoordelen of wij dat goed doen", laat een woordvoerster weten.

De directie van de GD neemt nu contact op met de staatssecretaris over hoe er nu gehandeld moet worden.

Toon van Hoof, portefeuillehouder Diergezondheid namens LTO Nederland, noemt de aangenomen motie 'apart'. "Als overheid kun je niet zomaar de taken van een privaat bedrijf naar je toe halen." Van Hoof denkt dat de Tweede Kamer mogelijk te weinig vertrouwen in de GD heeft. Hij maakt een vergelijking met een accountantsbedrijven, die ook voor overheid én private partijen werken. "Om adequaat te kunnen reageren, moet je weten waar die emotie vandaan komt. Ik denk dat je door het maken van goede afspraken al te ingrijpende stappen kunt voorkomen." Van Hoof wil nu eerst afwachten op de reactie van de staatssecretaris. "Hij zal de Kamer tegemoet moeten komen."

Tijdens de laatste vergaderdag van het parlement werd een motie aangenomen van SP, PvdA en PvdD die vraagt om een andere opzet van de GD. De indieners hebben er moeite mee dat de dienst een privaat orgaan is onder bestuur van LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie en de Nederlandse Organisatie Pluimveehouders. Het zou te veel de schijn hebben van belangenverstrengeling. De regering moet of taken terugnemen van de GD, of van de GD een overheidsdienst maken, vinden de indieners van de motie, die werd ondersteund door SP, PvdD, Groenlinks, PvdA en PVV.

Guido Kobessen

Laatste reacties

 • agratax2

  Van GD een overheidsdienst maken heeft grote risico ś in zich. Zal het onderzoek en beleid geheel afhangen van de onderbuikgevoelens van het parlement en de eventuele uitruil van stemmen tussen partijen. Anderzijds is het voor de landbouw lijkt me een kosten verlichting nationalisatie, wil de overheid baas zijn, dan ook betalen zou ik zeggen. Maar of het op termijn een goede stap is, lijkt me niet als ik de partijen zie, die zo nodig moeten. Het zijn niet de meest boervriendelijke groeperingen en deels niet de meest democratische groepen gezien de manier waarop ze hun partij leiden.

 • Ishtar

  Wie Toon van Hoof?
  Functies Toon van Hoof
  -Commissaris VION Food Group
  -Voorzitter Vakgroep Rundveehouderij
  -Bestuurslid ZLTO
  -Bestuurslid Productschap Zuivel
  -Lid Raad voor Dieraangelegenheden

  Is dat dezelfde ?
  Hij wil dus afspraken maken zegt ie in het artikel?

  Toon van H., hoe staat het met afstand veeindustrie en burgerwoningen?
  Al een mening?
  Al iets verzonnen?
  Of weer een beetje in de lucht lullen?

  Kan iemand drie zinnige dingen noemen die Toon van H. bij LTO geimplementeerd heeft?
  En ook even wat zijn visies zijn?

  Alles wat ie doet is reactief reageren op gebeurtenissen.
  In Frankrijk gebeurt het nog dat als een president aftreedt de politie in 4 weken zijn huis al heeft doorzocht (Sarkozy) omdat men hem verdenkt van fraude en een onderzoeksrechter dit wil onderzoeken.
  Maw grote kans op strafrechtelijk onderzoek.

  Ik mag hopen dat het in Nederland ook nog zover komt.
  Deze personen horen niet op bestuurdelijk niveau.
  Een kliek van amateurs die geen enkele respect hebben voor burger of consumenten gezondheid.
  Allen maar klagen kunnen ze, maar ingrijpen wanneer het moet, nee dat kan niet, immers dan moeten ze zelf nadenken.
  Tssss... de GD heeft ernstig gefaald tijdens de Q koorts, deze personen inclusief Toon horen strafrechtelijk onderzocht en vervolgd te worden.

 • jan1

  Het blijkt wel weer eens dat mensen door de slijk heen halen niet zo moeilijk is.
  Het geval Q koorts had misschien anders geregeld moeten worden. Anderzijds Q koorts is niet alleen van deze tijd. Voor een 50 jaar terug had meer dan 50% van de nederlandse bevolking anti-stoffen tegen Qkoorts. In 2006 was het nog maar iets van 4 %. Dus Q koorts is geen nieuw probleem.
  Hoeveel mensen worden er niet ziek tijdens hun verblijf in het buitenland. Dit kost de maatschappij ook klauwen met geld. Maar kunnen en moeten we dit tegenhouden?

 • Fleur de lille

  De GD is momenteel een ontoegankelijk instituut. Humane gezondheidsdiensten hebben de grootste moeite om op ambtelijk niveau in gesprek te komen met onderzoekers binnen de organisatie. Beschermen van belangen van de veehouderij is een primaire taak van de GD. De belangenverstrengeling tussen beschermen van veehouderij en onderzoeken van veeziekten maakt het een onbetrouwbare partner voor buitenstaanders uit de humane sector. Pas wanneer er openheid en wil tot samenwerking komt en het beschermen van de veehouderijbelangen naar een lager plan verdwijnt kan er een kentering ontstaan in de aanpak van epidemieën van zoönosen met een gelijkwaardig belang van mensen, ondernemers en dieren. Werkelijke OneHealth.

  Hét melktankonderzoek is een voorbeeld van de belangenverstrengeling.

 • Mozes

  Q koorts is een vreemde ziekte. Nog nooit is een geitenhouder of één van zijn gezinsleden ziek geworden van Q koorts. Ook de vriendjes of vrindinnetjes van de kinderen die op de geitenboerderij kwamen spelen zijn nooit ziek geworden. Het zaterdaghulpje uit het dorp is ook nog nooit ziek geworden. Evenals de postbode die iedere dag op het erf kwam. Familieleden die op verjaarsdagvisite kwamen zijn ook nog nooit ziek geworden. Monteurs van het installatiebedrijf die waterleiding of elektriciteit moesten aanleggen zijn ook nooit ziek geworden. Tachtig procent van de dierenartsen blijken antistoffen te hebben tegen Q koorts maar nog nooit is ook maar één dierenarts ziek geworden. Alleen mensen in de bebouwde kom die geen enkele binding met het geitenbedrijf hebben blijken ziek te worden van Q koorts.
  Het zal natuurlijk een reden hebben maar welke is mij onduidelijk.

 • Fleur de lille

  @Mozes
  Wilt u de lezer hier eens uitleggen hoe u aan deze gedetailleerde epidemiologische gegevens komt? Zeer interessant maar zonder bron en toelichting grote kwats. Benieuwd hoe ze hier in Herpen tegenaan kijken. U overtuigt voornamelijk uzelf. Kijk even hier: http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=132531

  De eerste Q-koorts dode in Nederland tijdens deze epidemie was een dierenarts.

  De oorzaak van zovele besmetting wordt door vooraanstaande Q-koorts onderzoekers gevonden in de nabijheid van grote aantallen dieren bij concentraties van mensen. Dit zou pleiten voor uitbannen van deze bedrijfstak uit woongebieden. Volgens recent afstudeeronderzoek zouden zandgrond en weidse gebieden bijdragen aan de verspreiding van sporen van de sporenvormende bacterie.

  De GGD Zuid Limburg doet momenteel een Q-koortsonderzoek onder kinderen. We zullen hieruit leren hoe de besmetting van kinderen met verschillende achtergronden is. Eens zien of het vriendjes/vriendinnetjes verhaal dan nog overeind blijft.

 • Fleur de lille

  De GD beschrijft Q-fever als een beroepsziekte onder veehouders.

  In welke gemeenten zijn Q-koortspatiënten gemeld?

  http://zorgatlas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten/gemelde-q-koortspatienten-2010/#breadcrumb

 • Dhr Loonen

  Echter reageer ik nooit op artiekelen maar bij dezen volg ik al een aantal artiekelen, De vwa eiste een koe af te maken en de veearts wijgert. (Niet nederland maar ja) Het beest heeft lopen kreperen een half jaar. en is 'genezen' maar niet bruikbaar. zoals velen weten werkt de vwa samen met GD. en ik duurf te wedden dat als die koe prongelijk dood was gegaan en bij GD was gekomen dat hij/zij en de dierenards behorlijk in de puree zit. (na mijn mening ontslag en terecht) Echt ben ik het eens dat de GD ook wellis overdrijft maar ik duurf te wedden dat we met de Tweede Kamer er een puinhoop van gaan maken. Poletiek bedrijven is geen veestapel houden, en bijden gaan niet goed samen naar mijn mening. En meschien is je mondt houden daarom ook een goede opsie en de rede waarom ik nooit reageer, en in de toekomst ook vrijwel nooit zou reageren!

 • agratax2

  Het volgende spreekwoord speelt steeds door mijn hoofd; 'Zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten'. Den Haag speelt wel hel vaak voor 'De waard' in zijn beleid en regelgeving.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.