Home

Nieuws 2 reacties

Tekort aan bodemgrondstoffen bedreigt voedselzekerheid

Den Haag - Er dreigt een tekort aan essentiële micronutriënten. De kans bestaat dat de voorraden zink en seleen binnen enkele decennia opraken, met gevolgen voor de voedselzekerheid. Er is nationaal, Europees en mondiaal beleid nodig om ernstige gezondheids- en productieproblemen te voorkomen. Dat stelt het Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving (LIS) in een rapport dat dinsdag in Den Haag is gepresenteerd.

In met name Azië doen zich nu al problemen voor in de landbouw, doordat zink niet meer beschikbaar komt voor de gewasssen. China en India worstelen, bijvoorbeeld, al met het probleem. Op eenderde van de landbouwgronden  is sprake van potentieel zinktekort.

Het rapport is namens het ministerie in ontvangst genomen door plaatsvervangend directeur-generaal Roald Lapperre, die in een reactie zegt dat het van belang is dat onderzoek gedaan wordt naar het sluiten van kringlopen. Hij meent dat zowel via het Europees landbouwbeleid als mondiaal binnen de wereldvoedselorganisatie aandacht moet zijn voor dit probleem.

Op dit moment is het al zo dat het tekort aan zink leidt tot ernstige gezondheidsproblemen. De schatting is dat wereldwijd 800.000 mensen per jaar overlijden aan zinktekort - vergelijkbaar met de jaarlijkse sterfte door malaria.

In Nederland komt tekort aan seleen regelmatig voor bij vee met vruchtbaarheidsproblemen. Dat wordt doorgaans opgelost met voedingssupplementen.

Het Platform LIS luidt nu de noodklok, omdat er op dit moment nog maatregelen te nemen zijn waarmee  problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Een van de voorstellen is om de schaarste aan micronutriënten nadrukkelijk in het Europees landbouwbeleid op te nemen. In het Europese grondstoffenbeleid moet de vraag aan mineralen vanuit de landbouw expliciet worden benoemd - en wel met voorrang, aldus het platform. Daarnaast moet in het onderzoek meer aandacht komen voor dit probleem, bijvoorbeeld door te zoeken naar biologische processen in de bodem, die de beschikbaarheid van micronutriënten voor de gewassen bevorderen. Volgens het platform moet het topsectorenbeleid daarvoor worden ingezet.

Het advies van LIS is opgesteld door LIS-voorzitter Wouter van der Weijden, emeritus hoogleraar milieukunde Helias Udo de Haes en melkveehouder Jan Cees Vogelaar.

Laatste reacties

  • agratax2

    Ik denk dat we te rade moeten bij de Chinezen, zij jagen reeds jaren op alle aanwezige grondstoffen en bezitten dan ook vele grootte natuurlijke delfstoffen depots op aarde. Wij hebben te lang op onze lauweren gerust en niet gekeken waarom bepaalde problemen zich voordeden bij mens, dier en plant. Altijd maar even de apotheek kast geopend en zie er waren pilletjes, poedertjes om de gevolgen van de gebreken op te lossen. Nooit naar de oorzaak van het gebrek gezocht en nu komt het zo duidelijk naar voren dat we er niet meer omheen kunnen.

  • GevoelVoorHumus

    Zink is essentieel voor de vorming van volwaardige eiwitten (die kun je trouwens niet krijgen als je met wateroplosbare stikstof bemest). Bij aerobe rijpingsprocessen wordt zink gevormd, bij anaerobe verrottingsprocessen niet. Virusziekten krijgen meer kansen bij slecht bodembeheer, zoals bijvoorbeeld de injectie van drijfmest of het gebruik van kunstmest: dat vernietigt het bodemleven. De bemestingstrategie moet volledig omgegooid worden en de gewoonte om te ploegen moet gestopt worden, anders zal dit probleem nooit opgelost worden. De opbouw van humus is de enige manier om tot gezond en duurzaam voedsel te komen. Daartoe voed je het bodemleven, niet de plant. Het bodemleven voedt op zijn beurt de plant.

Of registreer je om te kunnen reageren.