Home

Nieuws 7 reacties

Taskforce antibiotica: wijziging beleid frustreert draagvlak

Den Haag - De overheid ondermijnt het draagvlak voor het antibioticabeleid bij de veehouderij. Dat schrijven de voorzitters van de werkgroepen varkens, runderen, kalveren en pluimvee van de Taskforce Antibioticaresistentie Dierhouderij in een brief aan staatssecretaris Henk Bleker (landbouw).

Aanleiding voor de brief is het voorgenomen beleid dat staatssecretaris Bleker en minister Edith Schippers (volksgezondheid) in juni aan de Tweede kamer hebben uiteengezet. De vier werkgroepvoorzitters, Siem Korver, Anton van Hoof, Henny Swinkels en Jan Wolleswinkel, zeggen dat er sprake is van een aaneenschakeling van nieuwe beleidsvoornemens in het antibioticadossier

Siem Korver van de werkgroep varkens zegt de veehouderij verwacht dat de overheid consistent en voorspelbaar is. "Dat wil toch iedereen in dit land." In de brief stellen de vier voorzitters dat ze consistentie en voorspelbaarheid volledig missen.

Korver stelt dat aanvankelijk afspraken zijn gemaakt om het antibioticagebruik terug te dringen met 20 procent. Daarna is de afspraak gemaakt om een reductie van 50 procent te realiseren in 2013.  "Nu hoor ik de overheid al praten over 70 procent. Het gaat er niet om dat wij geen reductie willen. Maar het moet wel haalbaar zijn. En het gaat niet alleen om de hoeveelheid, antibiotica, maar ook om de kwaliteit. Dat we geen derde en vierde generatie antibiotica meer gebruiken."

De taskforce zegt in de brief aan Bleker op korte termijn een gesprek te willen over de betrokkenheid van de taskforce bij het dossier.

Laatste reacties

 • Ishtar

  Vreemd dat deze voorzitters van de 4 bovengenoemde werkgroepen vinden dat het allemaal zo zwaar is.
  Eerst als sector de boel flink verzieken en uit de hand laten lopen.
  Willens en wetens de mens enorme volksgezondheids risico's laten nemen, omdat zij verzaakt hebben om de boel te controleren en een fatsoenlijk dierhouders systeem te implementeren, dus op tijd ingrijpen en bijsturen.
  Als je niet fatsoenlijk voedsel kan produceren voor mensen, dan is het simpel, stoppen als sector en op zoek naar andere bestuurders.
  En als een veearts of boer niet zonder antibiotica kan werken, dan moet je eens afvragen wat er mis is met je professionaliteit cq het houders systeem, en je afvragen of je wel geschikt bent voor dit vak.
  Er komt nog een moment in tijd dat als je antibiotica gebruikt, je heel veel uit te leggen hebt, en het gewoon niet in de voedslel keten voor mensen terecht komt, dus simpel weg vernietigd wordt en er ook geen geld voor krijgt.

 • Mozes

  Ishtar, ik heb de indruk dat u het probleem niet begrijpt. Er komt helemaal geen antibiotica in de voedselketen. Als een koe met antibiotica wordt behandelt mag de melk niet geleverd worden totdat de antibiotica weer uit de koe is verdwenen. Dit wordt zeer intensief gecontroleerd.
  Het probleem is dat bacteriën bij de koe resistent kunnen worden waarna sommigen kunnen overgaan naar de mens. Dit probleem doet zich echter ook voor bij honden en katten. Als die behandelt worden met antibiotica (wat regelmatig gebeurt) kunnen bacteriën bij de hond of kat ook resistent worden en overgaan naar de mens. Ook bij een mens die behandelt wordt met antibiotica kunnen bacteriën resistent worden en overgaan naar andere mensen of naar dieren.
  Om het nog gecompliceerder te maken: als in Zuid Amerika antibiotica wordt gebruikt kunnen ook daar bacteriën resistent worden. Als u op vakantie gaat naar Zuid Amerika kunt u besmet raken en ze meenemen naar Nederland. In Nederland kunt u ze vervolgens overdragen aan anderen.

  Als het over antibiotica gaat is het belangrijk te beseffen dat het niet beperkt is tot de veehouderij.
  Het is niet beperkt tot dieren.
  Het is niet beperkt tot Nederland.
  Het is een wereldwijd probleem bij landbouwdieren, bij gezelschapsdieren en bij mensen zelf.

 • Fleur de lille

  @Mozes
  Wat u schrijft klopt helemaal. Antibioticaresistentie is een mondiaal probleem. Het aandeel van de dierhouderij in Nederland is echter in verhouding met de andere doelgroepen die worden aangepakt enorm veel groter.
  Onderzoeken naar dragerschap onder dieren in de veehouderij sectoren toont dit aan.
  Een big heeft volgens verschillende onderzoeken maar een paar uur in een stal nodig om besmet te worden met MRSA. Een schoon slachtvarken is aan het eind van het transport naar het slachthuis besmet.
  Dit duidt op enorme virulentie en overdracht van de resistente bacteriën.

  De houdige doelstellingen zijn uiterst streng dat realiseer ik me. Het tempo moet echter ook omhoog om de resitente bacteriën in onze leefomgeving zo snel mogelijk weer kwijt te raken nu het nog kan.
  De sectoren leven naar mijn idee geen enkel innovatief plan om van de resistentie af te komen.
  Kijk naar mestverwerking: niets op gebied van resistentievermindering.
  Kijk naar erfastroomwater: niets op gebied van resistentievermindering.
  Kijk naar biogasproductie: niets op gebied van resistentievermindering
  Kijk naar diertransporten: niets op gebied van resistentievermindering.

  Kijk naar alternatieven voor antibiotica: nauwelijks richtlijnen.

  Er kan dus nog veel meer (dat niets hoeft te kosten)

  Wanneer je echt wilt als sectoren zet er dan ook de schouders onder in plaats van te mekkeren over dat de politiek verantwoordelijkheid neemt.

 • joannes

  Ik denk dat de TaskForce het hele probleem niet begrijpt. Er is een kwaad in de productie methodes geslopen waar velen hun bedrijfs rendement van afhankelijk gemaakt hebben, in de veronderstelling dat, wannneer zij volgens de wetten handelen, zij voldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en als partisipant in de samenleving. Diegene die de voordelen genoten hebben zich nooit afgevraagd of zij etisch of crimineel handelden. Nu, in een soort polder overleg, krijgen zij de kans hun kennis verbeteren en zelf initiatieven te nemen om het kwaad te reduceren zodat de sectorren niet te veel ¨rendements¨ schade oplopen. Wanneer zij zich inmiddels niet realiseren dat, met als voorbeeld de Q koorts, zij haast moeten maken om een volgende ramp te voorkomen ontbreekt het hen aan realiteitszin. Nederland wordt volgezet met intensieve veehouderij voor het welzijn van een deel van de samenleving die prat gaat op hun export balans, economisch belang, maar ondertussen vergiftigen zij zichzelf en hun medeburgers. De overheid hoeft helemaal niet consistent te zijn wanneer de dreiging elke dag groter wordt. De Task Force moet verrassen met verbeteringen! De Q koorts kwam ook uit het niets!

 • Fleur de lille

  @joannes. Mooi, bijna poëtisch in geur en kleur samengevat. Compliment.

 • Mozes

  Fleur, ik heb in reactie #2 duidelijk gemaakt dat het resistentieprobleem niet wordt veroorzaakt doordat antibiotica van de dieren bij de mens terecht komen zoals sommigen blijken te denken.
  Het belangrijkste is dat in de veehouderij geen derde of vierde generatie antibiotica meer wordt gebruikt. Dat is inmiddels al gerealiseerd. De oudere soorten antibiotica die voor de humane geneeskunde minder essentieel zijn moeten uiteraard ook zo ver mogelijk terug.
  We moeten echter niet vervallen tot hysterie. Er is een commissie van deskundigen waaronder het RIVM die bepaalt hoe groot de risico's zijn en welk beleid realistisch is. Laten we daar van uit gaan.

 • Fleur de lille

  Mozes, klopt en het RIVM erkent de risico's van resistente bacteriën voor de leefomgeving die vanuit mest en afstroomwater in veerijke gebieden naar de leefomgeving (water/recreatie) gaat.
  Er zijn veel bronnen die ik hierboven noem en niet onderzocht worden. Om welke reden is geheel onduidelijk.
  Kijk naar het mestverwerkings- boxbedekkingsproject. Prima initiatief maar niet bewezen veilig voor de resistentiecirkels rond melkvee. Mastitis enterococcen?

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.