Home

Nieuws

Stimulering achteraf kan wel, zegt rechter

Vijfhuizen - Een stimuleringssubsidie kan best worden betaald, als de investering al is verricht. Zeker als het ministerie ten onrechte de subsidie in eerste instantie afwees.

Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak tussen het ministerie en een bietenteler uit het Noord-Hollandse Vijfhuizen.

De teler vroeg in 2009 zogenoemde diversificatiesubsidie aan, die was bedoeld om onder meer akkerbouwers te stimuleren andere gewassen te telen. Het ministerie wees de subsidie af, omdat de aanvrager bij de loting buiten de boot viel.

Daar ging het al mis, oordeelde de rechtbank in 2010, want het ministerie had bij de loting niet de aanvragen mogen betrekken, die onvolledig waren.

Vervolgens gaf de ministerie alsnog subsidie, maar toen werd de beperking opgelegd dat de subsidie alleen gold voor werk dat nog moest worden uitgevoerd.

Daarmee kwam de aanvrager in een klem, omdat de oorspronkelijke regeling hem ertoe verplichtte dat de investering voor eind september 2010 klaar moest zijn. Dat betekende dat hij de investering had gedaan voordat het ministerie uiteindelijk de subsidie toekende.

Het ministerie gaf vervolgens geen geld, omdat geen stimuleringssubsidie wordt gegeven voor investeringen die ook zonder subsidie al zijn gedaan. De rechter oordeelt nu, dat het ministerie dat fout ziet. In dit geval had de subsidie moeten worden gegeven, omdat de akkerbouwer niet mag lijden onder de fouten die het ministerie heeft gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.