Home

Nieuws 1103 x bekeken 2 reacties

Staatsbosbeheer geeft boer beheertaak

De Woude - Staatsbosbeheer draagt de verantwooordelijkheid voor het beheer van natuurlijke graslanden over aan boeren. De staatsterreinbeheerder is van plan grote gebieden met natuurlijk grasland langjarig in beheer te geven bij boeren, die zich bekwamen in natuurbeheer.

De stap van Staatsbosbeheer betekent dat boeren in die gebieden meer verantwoordelijkheid krijgen bij het beheer van de graslanden, die van groot belang zijn voor de instandhouding van de populaties weidevogels. De eerste contracten met vier natuurboeren zijn inmiddels gesloten. De boeren krijgen de grond van Staatsbosbeheer dertig jaar in erfpacht. Daarnaast wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin wordt afgesproken hoe de boeren laten zien dat ze de natuurdoelen verwezenlijken.

De nieuwe Beroepsvereniging Natuurboeren gaat een belangrijke rol spelen bij de samenwerking tussen natuurboeren en Staatsbosbeheer. De beroepsvereniging verstrekt een keurmerk aan natuurboeren, die laten zien dat ze in staat zijn zowel bedrijfsmatig als ecologisch verantwoord te kunnen werken. Boeren met een keurmerk krijgen van Staatsbosbeheer voorrang bij de verdeling van vrijgekomen natuurgraslanden. De verwachting is dat de komende jaren veel natuurgronden vrijkomen, die nu nog in beheer zijn bij boeren die op het punt staan hun bedrijf te beëindigen.

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.