Home

Nieuws 308 x bekeken laatste update:6 jul 2012

Partijen willen financiële steun voor schrijnende gevallen Q-koorts

Den Haag - De fracties van CDA, SGP, D66, Groenlinks en Christenunie willen dat er ook financiële steun komt voor schrijnende gevallen als gevolg van de Q-koorts uitbraak. CDA-woordvoerder Henk-Jan Ormel heeft hiervoor, mede namens de andere partijen een motie ingediend.

Minister van volksgezondheid Edith Schippers en staatssecretaris Henk Bleker hebben naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Q-koortspatiënten. Het geld is bedoeld voor onderzoek, ondersteuning en advies voor patiënten. De fracties vinden echter dat uit het fonds ook individuele schrijnende gevallen financieel gesteund moeten worden bij het verbeteren van hun toekomstperspectief.

Minister Schippers zegt dat er juristen van vier departementen hebben onderzocht of het mogelijk is om schrijnende gevallen te ondersteunen hierbij. Zij constateren dat het juridisch heel lastig ligt, omdat de grens moeilijk is vast te stellen wat een schrijnend geval is en wat niet. "Deze groep is heel moeilijk te onderscheiden", legt Schippers uit. Na haar toezegging dat ze bereid is de kwestie op nieuw te bekijken, werd de motie ingetrokken tot in ieder geval het plenaire debat over Q-koorts, dat na het zomerreces wordt gehouden.

Tijdens het kamerdebat hebben PvdD, PvdA, SP en Groenlinks meerdere pogingen gedaan om excuses te krijgen van de verantwoordelijk bewindspersonen. Dit lukte echter niet. Schippers zegt dat excuses gepast zijn bij verkeerd handelen, maar dat hier in dit geval geen sprake van is. Staatssecretaris Bleker erkende wel dat tijdens de epidemie de focus te veel op de bestrijding was en onvoldoende op de burgers.

Of registreer je om te kunnen reageren.