Home

Nieuws

Onderzoek naar effect media op voedselprijs

Washington - Een geavanceerde internetgrazer moet meer inzicht bieden op de achtergronden bij voedselprijsschommelingen. Het International Food Policy Research Institute (IFPRI) in Washington heeft samen met het bedrijf Sophic Intelligence een internetgrazer opgezet.

Die onderzoekt dagelijks wat internationale media melden over voedsel, landbouwmarkten, voedselvoorraden en gebeurtenissen die daar effect op hebben.

Het systeem analyseert welke factoren en gebeurtenissen volgens de internationale media een rol spelen bij de verandering van de prijs. De gegevens kunnen worden vergeleken met andere gegevens, zoals de agrarische productie en de voedselvoorraden, ondermeer om te kjken of de media wel de juistie conclusies trekken dan wel of er sprake is van een informatietekort.

Volgens IFPRI hebben prijsstijgingen op de voedselmarkt vaak te maken met gebrek aan kennis over de achtergronden. IFPRI wil in elk geval meer inzicht krijgen in de relatie tussen mediaberichten over bijvoorbeeld branden in belangrijke oogstgebieden en de prijs van voedsel.

In Rusland waren in 2010 grote branden, waarbij ook de graanoogst werd vernield. Vanwege de branden zette Rusland de export van graan stil om de binnenlandse voorraad te beschermen. Hoewel de wereldwijde graanvoorraad groot genoeg was om de verminderde Russische export op te vangen, bleek de prijs voor graan op de termijnmarkten aan grote schommelingen onderhevig. "Het lijkt duidelijk dat de informatie die de media verstrekken - en de daarop gebaseerde verwachtingen voor de toekomstige voedselvoorraad - een rol kunnen spelen in de stijgende voedselprijzen en toenemende prijsschommelingen", aldus IFPRI.

De internetgrazer van IFPRI gaat dagelijk rapporteren over termen in relatie tot voedsel, die samenhangen met voedsel- en grondstoffenprijzen. Het systeem gaat de markt op als het Food Security Media Analysis System.

IFPRI is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor de verbetering van de voedselvoorziening.

Of registreer je om te kunnen reageren.