Home

Nieuws 610 x bekeken 1 reactie

Ommen moet landbouwontwikkeling toelaten

Ommen - De gemeente Ommen moet de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de landbouwontwikkelingsgebieden Maandweg en Beerzerveld toelaten.

Dat heeft de Raad van State uitgesproken in een bezwaarprocedure, die onder meer door LTO Noord en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders was aangespannen.

De gemeente Ommen heeft in het bestemmingsplan niet de lanbouwontwikkelingsgebieden overgenomen die de provincie Overijssel had aangewezen in het reconstructieplan. In het bestemmingsplan was vastgelegd dat een gezondheidseffectrapportage moet worden gemaakt bij uitbreiding of vestiging van nieuwe intensieve veehouderijbedrijven. De landbouwontwikkelingsgebieden waren - anders dan in de provinciale plannen was vastgesteld - door de gemeente aangewezen als verwevingsgebieden.

Daarmee doorkruiste de gemeente het provinciale beleid waardoor verplaatsing, nieuwvestiging of hervestiging van intensieve bedrijven vanuit kwetsbare gebieden werd bemoeilijkt. Bovendien werden de bestaande bedrijven door de gemeente onevenredig beperkt in hun ontwikkelingen, vond de provincie. De rechter geeft de provincie daarin nu gelijk, hetgeen ruimte biedt voor de betrokken bedrijven.

De gemeente wilde de bouwblokgrootte van bedrijven beperken die op minder dan een halve kilometer afstand zitten van een burgerwoning. Daarmee wil de gemeenteraad de volksgezondheid waarborgen. De grens van 500 meter wordt wel gebruikt in relatie tot bestaande kernen of lintbebouwing, maar niet als norm voor de afstand tot een burgerwoning in het buitengebied, zegt de Raad van State.

Er is volgens de rechter dan ook geen reden de bouwblokgrootte voor de betrokken agrarische bedrijven te beperken.

Eén reactie

  • jan1966

    Lekker als je in zo'n gemeente woont als boer, zeker veel groen links ambtenaren daar

Of registreer je om te kunnen reageren.