Home

Nieuws

Noord-Holland strijdt tegen bijensterfte

Haarlem - De provincie Noord-Holland wil maatregelen nemen om de hoge sterfte onder bijen tegen te gaan. Zo wordt het rijk verzocht om het gebruik van bestrijdingsmiddel imidacloprid terug te dringen.

Met de bij gaat het al jaren slecht. Van de 350 wilde bijensoorten in Nederland wordt meer dan de helft met uitsterven bedreigd en ook de honingbij heeft het erg moeilijk. Op voorstel van de Partij voor de Dieren heeft de provincie Noord-Holland daarom unaniem besloten tot een reeks maatregelen om de bij te redden. Streven is om met deze maatregelen een bijenlint door de provincie te realiseren en bijen die met uitsterven bedreigd zijn een kans te geven om te overleven.

De provincie vraagt het rijk om het gebruik van neonicotinoïden terug te brengen of te verbieden. Hierbij gaat het met name om imidacloprid, een middel dat sinds 2004 op grote schaal wordt gebruikt bij de teelt van groente, fruit en aardappelen. Volgens een aantal wetenschappers zijn neonicotinoïden een belangrijke oorzaak van de bijensterfte.
Een andere mogelijke oorzaak van de bijensterfte is voedselgebrek als gevolg van een tekort aan wilde bloemen en diversiteit aan gewassen op de akkers. Daarom voert de provincie een proef met bijvriendelijk bermbeheer uit. Ook gemeenten worden verzocht daar extra op in te zetten. Tot slot gaat de provincie de bij toevoegen aan een subsidieregeling voor soortenbescherming.

Guido Kobessen

Of registreer je om te kunnen reageren.