Home

Nieuws

Landschapsvereniging Noord-Oost Twente in de maak

Welke kansen biedt een landschapsvereniging voor Noordoost-Twente? Over die vraag buigt een klankbordgroep, bestaande uit agrarische ondernemers uit Noordoost-Twente en experts op het gebied van landschapsbeheer, zich de komende maanden. Ze onderzoeken daarbij onder andere op welke manier een landschapsvereniging zowel de agrariërs als het landschap kan dienen en welke functies en werkzaamheden de landschapsvereniging op zich zou moeten nemen.

De werkgroep 'Oprichting landschapsvereniging' van het project Goed boeren in kleinschalig landschap is sinds het voorjaar 2012 aan het werk om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het functioneren van een landschapsvereniging. De gedachte is dat een landschapsvereniging bijdraagt aan het behoud en onderhoud van het typerende, kleinschalige landschap van Noordoost-Twente, afgestemd op de voorwaarden voor gezonde agrarische bedrijfsvoering. Een landschapsvereniging kan voordeel opleveren door gezamenlijk en centraal gecoördineerd landschapsbeheer en kan een bruikbaar instrument vormen om aan te sluiten bij het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) na 2013. Ook kan een landschapsvereniging in de toekomst een signaalfunctie hebben voor aanvullende mogelijkheden voor plattelandsontwikkeling.

Afgelopen mei zijn ruim twintig agrariërs uit Noordoost-Twente op bezoek geweest bij twee agrarische natuurverenigingen in Noord-Nederland om inspiratie op te doen. Vertegenwoordigers van de agrarische natuurvereniging Oost-Groningen en de Noordelijke Friese Wouden vertelden over hun ervaringen. Belangrijke conclusie voor de Tukkers was dat er veel te winnen is door de oprichting van een landschapsvereniging in Noordoost-Twente. Opvallend was het grote draagvlak onder de Friese en Groningse agrariërs. Anderzijds was het zorgelijk dat de verenigingen sterk afhankelijk zijn van subsidies.

Het idee om de mogelijkheden voor een landschapsvereniging te verkennen is afkomstig van de LTO Noord-afdelingen in Noordoost-Twente en de Plattelandsbank.

Guido Kobessen

Of registreer je om te kunnen reageren.