Home

Nieuws

Fusie tussen twee waterschappen

De algemene besturen van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel hebben besloten om te fuseren.

Per 1 januari 2014 verzorgt een nieuw fusiewaterschap het waterbeheer in Zuidoost-Drenthe, Noordoost-Overijssel en Twente. Er ontstaat een robuuste en toekomstbestendige organisatie die garant staat voor een innovatief en betaalbaar waterbeheer: veilig water, de juiste hoeveelheid water (niet te droog en niet te nat) en schoon water. Nu en in de toekomst. Bovendien maakt de fusie het mogelijk dat de waterschappen hun maatschappelijke taken fors goedkoper kunnen uitvoeren.

 

Door de fusie denkt het waterschap minimaal 11 miljoen euro te besparen in de uitvoering van haar maatschappelijke taken, terwijl sprake blijft van een gematigde tariefsontwikkeling. Als gevolg van de fusie worden belastingtarieven en kwijtscheldingsnormen vanaf 2014 gelijkgetrokken. Dit betekent dat vanaf 2014 een deel van de inwoners van het nieuwe beheergebied te maken krijgt met lagere belastingtarieven (inwoners van het huidige gebied van Velt en Vecht), een ander deel van de inwoners krijgt te maken met ruimere kwijtscheldingsnormen voor minimuminkomens (inwoners van het huidige gebied van Regge en Dinkel).

 

Naast de fusie tussen deze twee waterschappen wordt momenteel ook onderzocht of een shared servicenetwerk van zes waterschappen in het Rijn-Oost stroomgebied kansrijk is. Direct na de zomer start de bouw van de nieuwe fusieorganisatie. Door de fusie gaan zestig arbeidsplaatsen verloren. Dit gebeurt zonder gedwongen ontslagen. Om te kunnen fuseren is toestemming van de betrokken provincies, Gelderland, Drenthe en Overijssel vereist. De waterschappen hebben een verzoek hiertoe ingediend.

Guido Kobessen

Of registreer je om te kunnen reageren.