Home

Nieuws laatste update:5 jul 2012

EU sluit handelsverdrag met Centraal-Amerika

Brussel – De EU en zes landen uit Centraal-Amerika hebben een verdrag gesloten dat na ratificatie moet leiden tot meer samenwerking en open handel. Wat betreft de handel worden importtarieven voor zuivel door de landen uit Centraal Amerika volledig afgeschaft met uitzondering van melkpoeder en kaas, waarvoor belastingvrije importquota gelden.

Europese wijn kan eveneens direct na de inwerkingtreding van het verdrag belastingvrij vanuit de EU naar Centraal Amerika worden uitgevoerd.

Het veelomvattende verdrag is getekend door Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama. Volgens Eurocommissaris voor handel Karel de Gucht bespaart het verdrag exporteurs naar de regio jaarlijks 90 miljoen euro aan importbelastingen.

Bij andere dan de eerder genoemde landbouwproducten worden tarieven in de meeste gevallen grotendeels gefaseerd weggenomen, maar er gelden voor alle landen uitzonderingen voor producten die als 'gevoelig' zijn aangewezen, waaronder whisky. In 2010 had de handel tussen EU en Centraal-Amerika een waarde van 12 miljard euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.