Home

Nieuws

EU haalt doelen Kaderrichtlijn Water niet

Den Haag - In meer dan de helft van de stroomgebieden in de Europese Unie zal het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) om een goede ecologische status te hebben in 2015 niet worden gehaald. Dat schrijft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu in verslag van de Europese informele milieuraad aan de Tweede Kamer.

Eurocommissaris Janez Potocnik van milieu komt dit najaar met een blauwdruk die moet leiden tot verbetering van de waterkwaliteit. De nieuwe regelgeving zal vooral gericht zijn op een betere implementatie van het bestaande EU waterbeleid, integratie van waterdoelen in andere beleidsterreinen en invulling van ontbrekende wetgeving in het huidige Europese waterbeleid. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de status van de Europese wateren, concludeert de informele milieuraad. De Europese Commissie vindt dat maatregelen in de stroomgebiedbeheerplannen een voorwaarde moeten zijn bij het verkrijgen van directe inkomenssteun vanuit het GLB. Veel lidstaten zijn hier voorstander van. Nederland vindt dat opname van deze regels in de Cross-Compliance voorwaarden te weinig mogelijkheden biedt voor maatwerk.

In de nieuwe Europese waterregelgeving die in november wordt gepresenteerd zal onder meer aandacht zijn voor het harmoniseren van de beprijzing van water en harmonisatie van monitoring- en rapportageverplichtingen. Daarnaast wil de Commissie een waarschuwingssysteem inrichten voor droogte en watertekort.

De Europese Investeringsbank dringt erop aan om de klimaat- en waterdoelen te integreren in alle investeringsbeslissingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.