Home

Nieuws 3 reacties

Deel EP wil versoepeling van vergroening

Brussel - De vergoeningseisen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moeten flink worden versoepeld. Dat vindt de grootste groep in het Europees Parlement (EP), de christendemocratische EVP, waarbij ook het CDA is aangesloten.

Tot vrijdag konden alle leden van de landbouwcommissie van het EP amendementen indienen, wat zij in grote mate deden. In totaal schreven zij 6.682 wijzigingsvoorstellen, voor zover bekend een record. De christendemocraten hebben hun pijlen daarbij met name gericht op het in hun ogen onwerkbare vergroeningsstelsel van eurocommissaris Dacian Ciolos.
Als het aan de EVP ligt, wordt vergroening een vrijwillig onderdeel waarmee boeren een extraatje kunnen verdienen. Afzien van deelname is, anders dan de Europese Commissie wil, mogelijk zonder korting op de basispremie. Bovendien moet er in plaats van de drie door Ciolos opgestelde eisen een lijst van zes tot acht voorwaarden komen, waaruit lidstaten en boeren kunnen kiezen.
Voorbeelden van nieuwe eisen zijn het bijhouden van een biodiversiteitactieplan, gebruik van groenbemesters en het achterwege laten van grondbewerking. Bedrijven die agromilieumaatregelen toepassen, beschikken over duurzaamheidscertificaten of 70 procent grasland bezitten, zijn per definitie groen. Het verplichte areaal natuurbraak van 7 procent moet worden teruggeschroefd;  de Ierse EVP'er Mairead McGuinness vindt 3 procent wel genoeg. 
Ook op andere vlakken stellen de christendemocraten aanpassingen voor. Volgens CDA'er Esther de Lange mag de herverdeling  de inkomenssteun niet tot een verlies van meer dan 5 procent per lidstaat leiden. Als het aan Ciolos ligt, levert Nederland 8 procent in. Daarnaast benadrukken De Lange en anderen dat een premie voor jonge boeren in de eerste pijler verplicht moet worden gesteld voor lidstaten. Ciolos wil dat ook, maar veel landen voelen daar niets voor.
In de komende dagen maken ook andere groepen hun voorstellen openbaar. Na het zomerreces worden de amendementen door het EP behandeld.

Laatste reacties

  • zanden

    Het lijkt er in de omvorming van het GLB-beleid steeds meer op dat subsidiegeld wat er aan de voorkant uit moet, er zoveel mogelijk op een slimme manier door de achterdeur weer inkomt. Onder de noemer 'vergroening'. Maar dan wel zo minimaal groen mogelijk tegen een zo hoog mogelijke subsidie.

  • schoenmakers1

    het vernoemde subsidiegeld is gewoon ontstaan door een gedeeltelijke compensatie van prijsverlagingen, nu worden er allerlei regeltjes en eisen aan toegevoegd, hoe zou het de burger vinden als zijn salaris bruto met de helft gekort werd, daarna de korting voor 60 procent compenseren met een subsidie en hieraan een heleboel eisen stellen om deze te verkrijgen, zou dit niet zeer grote protesten geven????????????

  • joannes

    @zanden helemaal eens! Onder de noemer inkomens bescherming wordt er flink mee gestuurd om allerlei politieke belangen en interessen te realiseren. Ondertussen is alleen de boer die dit goed in de gaten houdt nog rendabel dankzij de subsidies en degene die even niet oplet en een tegenvaller krijgt draait negatief.

Of registreer je om te kunnen reageren.