Home

Nieuws

DR betaalt niet alles op tijd uit

Den Haag – Voor de deadline van 1 juli heeft uitvoeringsorganisatie Dienst Regelingen (DR) alle bedrijfstoeslagen voor het jaar 2011 uitbetaald. De uitbetaling van de natuursubsidie en de vergoeding voor probleemgebieden loopt vertraging op. Dit laat het agentschap weten.

Ieder lidstaat is verplicht voor 1 juli Europese steunbedragen, zoals de bedrijfstoeslag, natuursubsidie in het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en probleemgebiedenvergoeding (PGV), van het jaar daarvoor uit te betalen. Het is DR gelukt om alle boeren die in aanmerking kwamen voor de bedrijfstoeslag 2011 op tijd uit te betalen. Vorige week is aan de laatste 39 aanvragers voor de bedrijfstoeslag het geld overgemaakt. Er is over 2011 aan totaal 56.003 aanvragers 775 miljoen euro inkomensondersteuning uitbetaald.

Met de uitbetaling van SNL-subsidie en PGV gaat het minder goed. DR heeft met alle relaties die niet voor 1 juli het geld hebben telefonisch contact gehad. Op grond van de Europese Verordening moeten steunbedragen uitbetaald worden in de periode van 1 december tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. In het geval dat er na 30 juni wordt betaald, wordt wettelijke rente vergoed aan de landbouwer vanaf 10 euro.

Er is dus vertraging bij de uitbetaling van natuursubsidie. Voor 30 juni zijn 8.940 SNL-aanvragers ‘beschikt en betaald’. Het gaat om 31 miljoen euro. 70 aanvragers hebben op 2 juli de SNL-bijdrage ontvangen. Een restant van 90 aanvragen wordt in juli uitbetaald. Volgens DR is hier sprake van overdrachten van aanvragen, waarbij de relatie niet tijdig reageert naar wie de overdracht heeft plaatsgevonden.  Het gaat ook om aanvragen waarbij 'na herhaalde pogingen geen contact met aanvrager tot stand is gekomen'.

De uitbetaling van alle probleemgebiedenvergoedingen is ook niet gelukt voor de deadline. Dit komt volgens DR doordat de laatste aanvragen die nog afgerond moeten worden ‘een sterke afhankelijkheid’ hebben met SNL. ‘Zodra de SNL is uitbetaald, volgt de PGV. Dat gebeurt in juli’, aldus het agentschap. Er wordt aan 5.600 relaties een PGV betaald. Inmiddels hebben 5.500 het geld ontvangen. Het gaat hier om ruim 3,5 miljoen euro.

De PGV is voor beheerders van landbouwgrond in de gebieden Heuvelland, Middag-Humsterland of Midden-Delfland. Grondeigenaren in die gebieden kunnen in aanmerking komen voor een toeslag als zij nadelen ondervinden van fysieke omstandigheden ten behoeve van natuur en landschap, zoals bijvoorbeeld hoge grondwaterstanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.