Home

Nieuws

Britse rechter staat ruimen dassen toe

Londen – Een Britse rechter heeft een nieuw bezwaar van de Badger Trust, de stichting voor de bescherming van dassen, tegen het ruimen van die dieren in de strijd tegen rundertbc afgewezen.

De boerenorganisaties hebben enthousiast gereageerd maar realiseren zich dat de Badger Trust waarschijnlijk weer in beroep zal gaan.

De regering van Groot-Brittannië heeft dit voorjaar na jarenlang twijfelen en touwtrekken het licht op groen gezet voor een aantal proeven met het ruimen van dassen. De vaak met rundertbc besmette dieren worden door de veehouderij algemeen verantwoordelijk gehouden voor de verdere verspreiding van de ziekte. In de proefgebieden mogen op wetenschappelijk verantwoorde en strikt gecontroleerde wijze dassen worden afgeschoten. Dat mag echter alleen gebeuren door ervaren schutters met een speciale vergunning van de Britse natuurbescherming.
De Badger Trust, die al jaren tegen het ruimen van de beschermde diersoort strijdt, had echter opnieuw juridische bezwaren ingediend. De stichting vindt dat de voorgestelde regeling voor het ruimen niet voldoet aan een wet uit 1992 op de bescherming van de diersoort. Bovendien stelt de Badger Trust steeds dat het op beperkte schaal ruimen van dassen juist zal leiden tot verdere verspreiding van rundertbc in zones buiten het ruimgebied. De alleensprekende rechter in het Hooggerechtshof wees de bezwaren echter af en verordonneerde dat het ruimen door mag gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.