Home

Nieuws 929 x bekeken

Boeren zorgen voor nieuwe natuur aan Deventer stadsrand

Deventer - Boeren krijgen een grote rol in het beheer van nieuwe natuur aan de stadsrand van Deventer. Dat is de intentie van de gemeente Deventer, landgoed De Bannink en stichting Ijssellandschap die onlangs overeenstemming bereikten over de realisatie van 60 hectare nieuwe natuur in de Gooiermars. De partijen willen zich ook inzetten voor verbetering van de verkaveling van landbouwpercelen, versterking van het landschap en ontsluiting van het gebied voor wandelaars.

De wens om de Gooiermars, ten oosten van de Deventer Vinexwijk De Vijfhoek, te ontwikkelen bestaat al lange tijd. Tien jaar geleden is daarom een gebiedsontwikkeling gestart. Het doel was om samen met alle belanghebbenden in het gebied ruimte vrij te maken voor water en natuur en tegelijkertijd de verkaveling van de landbouwpercelen in het gebied te verbeteren. Het proces is moeizaam verlopen. Enkele jaren geleden zijn twee complete boerderijen aangekocht met als doel de bijbehorende gronden in te zetten als ruilgrond voor de landbouw- en natuurdoelen.
Eind 2010 namen de boeren onder leiding van de lokale LTO afdeling Salland het heft in eigen handen. In overleg met de gemeente Deventer werd gekozen voor een andere inrichting van het proces, waarbij de herinrichting van de Gooiermars werd gekoppeld aan een planmatige kavelruil in een groot deel van het buitengebied van gemeente Deventer. Dit leidde ertoe dat naast natuurontwikkeling in de Gooiermars ook actief gewerkt is aan verbetering van de landbouwstructuur. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het inrichtingsplan waarna in de wintermaanden wordt gestart met de uitvoering. Eind 2013 moet het natuurgebied zijn gerealiseerd.

Stichting IJssellandschap en landgoed De Bannink zullen in samenwerking met de pachtboeren zelf zorg dragen voor het beheer van de nieuwe natuur. Bij het maken van het natuurplan is rekening gehouden met de wensen uit het gebied. Op een deel van de natuurlijke graslanden is bijvoorbeeld landbouwkundig medegebruik mogelijk. Volgens de inititiatiefnemers brengt dit landbouw en natuur dichterbij elkaar en vergroot het de betrokkenheid van de bewoners in het gebied. Samen met de landgoederen wordt gezocht naar een nieuw natuurbeheermodel waar mogelijk zelfs een koppeling kan worden gemaakt met de Europese landbouwsubsidies.

Guido Kobessen

Of registreer je om te kunnen reageren.