Home

Nieuws

Boeren massaal aan het herwaarderen

Doetinchem - De discussie van twee jaar geleden over het al dan niet afschaffen van de landbouwvrijstelling heeft zijn effect niet gemist. In de afgelopen twee jaar zijn boeren op basis van die dreigende berichtgeving massaal in actie gekomen. Duizenden boeren hebben op een of andere wijze hun gronden opnieuw laten waarderen.

Accountants-, adviesbureaus en taxateurs varen wel bij al deze activiteit. Jan Breembroek, directeur Agro Advies bij Flynth: “Ongeveer 6.000 van onze agarische klanten is de positie om hun gronden te herwaarderen. De helft van daarvan heeft dat ook daadwerkelijk gedaan.” Breembroek doelt op het feit dat herwaardering alleen kan bij een ‘bijzondere gebeurtenis’. Zoals een organisatieverandering, bijvoorbeeld een boer die in maatschap gaat met zijn zoon of dochter.
Ook bij ABAB Accountants en Adviseurs hebben zeker 1.200 agrarische bedrijven hun gronden geherwaardeerd of zijn er mee bezig. Volgens Jaap van der Meulen, directeur belastingadvies bij Accon AVM heeft het grootste deel van de agrarische klanten – tussen 3.000 en 4.000 - actie ondernomen. “De meesten kozen voor een stelselwijziging waarna - jaarlijkse - herwaardering mogelijk wordt.” Van der Meulen tekent hierbij wel aan dat deze optie nog niet is goedgekeurd door Financiën. Bij dit systeem verhogen boeren jaarlijks de balanswaarde van de landbouwgronden. Het waardeverschil is door de landbouwvrijstelling vrijgesteld van belasting. Financiën en de belastingdienst vechten deze mogelijkheid aan bij de rechter, omdat in hun visie her- of opwaardering van landbouwgrond via stelselwijziging in strijd is met goed koopmansgebruik. Eind september is er een zitting gepland bij de Rechtbank Leeuwarden. Daarna stappen partijen meteen naar de Hoge Raad. Op zijn vroegst zal er eind 2013  een definitieve uitspraak kunnen liggen.

Dat het Ministerie van Financiën niet zomaar mee gaat met de optie van herwaardering via een stelselwijziging is niet zo vreemd. Het gaat om heel veel geld. De eerste ervaringen van Flynth zijn wat dat betreft al veelzeggend. Jan Breembroek: “Bij de 3.000 bedrijven die wij hebben bijgestaan met herwaarderen gaat het gemiddeld om meer dan €1 miljoen per bedrijf die extra in de boeken is bijgeschreven.” Hiermee is alleen al bij Flynth 3 miljard euro door herwaardering via de landbouwvrijstelling ‘veilig gesteld’ voor de inkomstenbelasting. Als deze mogelijkheid er niet was geweest zou ongeveer 1,5 miljard euro in de loop van de tijd aan de belastingdienst afgedragen hebben moeten worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.