Home

Nieuws 1 reactie

Bleker vindt compensatie bij crises duur, complex en onnodig

Brussel – Nederland, Duitsland en Verenigd Koninkrijk verzetten zich tegen de plannen van eurocommissaris Dacian Ciolos (landbouw) voor inkomenscompensatie van boeren bij ernstige crises. Veel andere lidstaten vinden het wel een goed idee.

Dat bleek maandag tijdens een debat tussen de 27 EU-landbouwministers in Brussel over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Volgens staatssecretaris Henk Bleker zijn er geen overtuigende argumenten voor het optuigen van een instrument om inkomensverlies te compenseren. “De kosten kunnen zeer hoog oplopen en het zal moeilijk zijn om tot een eenduidige definitie van het agrarisch inkomen te komen”, hield hij Ciolos (foto) voor. “Bovendien hebben we al de directe betalingen, die hetzelfde doel dienen.”

Volgens het voorstel van de Europese Commissie kunnen boeren vanaf 2014 bij een ingrijpende crisis tot maximaal 70 procent van hun inkomen vergoed krijgen uit een fonds. Voor elke ingelegde euro krijgt een ondernemer dan 65 cent aan compensatie uit de tweede pijler van het GLB. Voorwaarde is wel een verlies van minstens 30 procent ten opzichte van het gemiddelde. Berekeningen wijzen uit dat de maatregelen maximaal 6 miljard euro per jaar kan kosten.

Duitsland en Verenigd Koninkrijk hebben, net als Nederland, moeite met het prijskaartje.

Ook de overige marktmaatregelen die Ciolos aan de tweede pijler van het GLB wil toevoegen, waaronder vergoedingen voor verzekeringspremies, hebben bij deze lidstaten tot weinig enthousiasme geleid. Volgens Duitsland botsen deze met de ingeslagen weg naar een meer marktgeoriënteerde landbouwsector. De Britten wijzen op het risico op concurrentievervalsing.

Een groot aantal andere lidstaten schaart zich wel achter deze plannen van Ciolos. Onder meer Estland, Letland, Portugal en Slovenië lieten zich in meer of mindere mate positief uit. In hoeverre de Fransen het Commissievoorstel ook steunen, is niet geheel duidelijk. Wel benadrukte landbouw-minister Stéphane Le Foll dat risicobeheer van groot belang is en een combinatie van maatregelen in de eerste en tweede pijler vereist.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.