Home

Nieuws 1 reactie

Bleker in overleg gemeenten en provincies over mestverwerking

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw gaat met gemeenten en provincies in overleg om de vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties te bevorderen.

Dat heeft hij toegezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het sluiten van een convenant tussen VNG, IPO en de overheid, zoals CDA-kamerlid Ger Koopmans suggereert, wilde Bleker nog niet toezeggen.

“De vergunningen voor mestverwerkingsinstallaties blijkt een vervelende haar in de soep voor ondernemers, als alles geregeld is voor de installatie, maar de vergunning komt niet rond. Het zou vervelend zijn als dit het probleem wordt bij het realiseren van de milieudoelen”, zegt Bleker. Hij vindt dat hierin iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “Als de vergunningen niet rond komen, wordt deze wet geen hulpmiddel, maar een strop”, vindt Koopmans. Hij wil graag afspraken met resultaatverplichtingen met IPO en VNG.

SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf is positief over het plan met mestverwerking, maar vraagt zich af of de normen niet te ambitieus zijn. “Is het wel haalbaar in zo’n korte tijd. Is het niet beter om de verplichte mestverwerking in 2014 te beginnen?” Bleker zegt dat het in 2013 lage percentages zijn en dat het haalbaar is. “De aangegeven percentages zijn wat mij betreft wat nodig is om de milieudoelen te behalen”, zegt Bleker. In 2013 moet in regio Zuid 10 procent van het mineralenoverschot worden verwerkt, in Oost 5 procent.

Bleker zegt zich in te zetten om de verhandelbaarheid van mestverwerkingsovereenkomsten spoedig te regelen. “De ambitie is per 2013, maar als dat niet lukt, wordt het 2014”, geeft de staatssecretaris aan. De regeling voor verhandelbaarheid moet samen met de sector worden geregeld.

VVD-kamerlid Janneke Snijder is bezorgd over de bodemvruchtbaarheid, die achteruit dreigt te gaan. Ze pleit voor het verruimen van de bemestingsnormen in gebieden waar de normen voor de nitraatrichtlijn worden behaald. Staatssecretaris Joop Atsma van milieu zegt dat de normen zijn gehaald met het huidige beleid en dat de normen daar ook zeker niet aangescherpt zullen worden. Bleker werkt tevens in een speciale werkgroep over verbetering van de bodemvruchtbaarheid. “Want dat gaat breder dan alleen de mestkraan open zetten.”

In de Tweede Kamer lijkt een ruime meerderheid voor de nieuwe werkwijze van het mestbeleid. Alleen de Partij voor de Dieren ziet niets in het voorstel met verplichte mestverwerking. PvdA zag liever dat het plan meer in zou gaan op de kringloop. “Dit plan is wel erg economisch ingestoken”, vindt Lutz Jacobi (PvdA). D66 is nog huiverig voor het afschaffen van de dierrechten, en stelt voor om in de gebieden waar nog niet wordt voldaan aan de nitraatrichtlijn toch rechten te behouden.

Eén reactie

  • Sjaak

    Waarom gaan Bleker en de standsorganisaties niet in overleg met de kunstmestindustie om mestverwerking en afzet van verwerkingsprodukten te garanderen...?
    Als zij er geen brood in zien, en dat doen ze niet, dan hoeft het landbouwbedrijfsleven er ook niet aan te beginnen!

Of registreer je om te kunnen reageren.