Home

Nieuws 317 x bekeken

‘Bedrijven verplaatsen om fijnstof’

Den Haag – Joop Atsma, demissionair staatssecretaris van Milieu, verwacht dat bedrijfsverplaatsingen nodig zijn in verband met problemen met fijnstof. “Er zijn pluimveedichte regio’s, zoals in Oost-Brabant en Noord-Limburg waar fijnstof echt een probleem is”, aldus Atsma.

 

“Het wordt moeilijk om dat met technische maatregelen zoals luchtwassers op te lossen. In dit soort regio’s moeten we kijken of met verplaatsing van een beperkt aantal bedrijven de luchtkwaliteit wel verbeterd kan worden.”

Atsma waarschuwt gemeentes verder voor koudwatervrees bij het verlenen van vergunningen. "Mestverwerkers en –vergisters zijn onmisbaar", zegt hij in een interview met Boerderij.

"Als je kijkt naar afvalverbranding kan Nederland één van de schoonste installaties bouwen die er zijn. Hierin loopt Nederland echt voorop. Dat kan op het gebied van mestverwerking ook, maar dan moet de sector wel aan de slag kunnen. Samen met collega Henk Bleker ga ik er achteraan om het vergunningentraject te versnellen. We hebben mede daarom in de Crisis- en herstelwet al extra mogelijkheden voor mestverwerking opgenomen. Via een amendement is geregeld dat voor mobiele mestverwerking geen vergunning nodig is."

Atsma stelt verder dat het voor een duurzamer veehouderij belangrijk is dat de schaalvergroting in de sector door kan gaan. "Het ruimtelijk beleid moet daar op ingesteld worden, de kavelgrootte moet worden aangepast om ruimte te bieden aan de veehouderij. Een gemiddeld veebedrijf in Nederland kan nog veel groeien voordat er sprake is van een megastal."

Het systeem van subsidieverlening voor duurzame energieopwekking mag van de CDA-politicus, die niet op de kandidatenlijst staat voor de verkiezingen, weer op de helling. "Het verkrijgen van SDE+-subsidie is nu een lot uit de loterij. We mogen best nadenken over de prioritering van het geld." Hij zegt te hopen dat het volgende kabinet meer rekening houdt met duurzame initiatieven zoals collectieve productie van biogas door boeren, dan zijn eigen kabinet heeft gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.