Home

Nieuws

ASR koopt 2.000 hectare van Amvest

Utrecht – ASR Vastgoed Vermogensbeheer neemt alle aandelen Terra landelijke Eigendommen Exploitatie bv over van Amvest Vastgoed. Met de aankoop breidt ASR zijn beleggingen in grond uit met bijna 2.000 hectare tot ruim 33.000 hectare.

ASR laat weten 43 miljoen euro te hebben betaald voor de aandelen. Het totale overnamebedrag bedroeg 53,5 miljoen euro, maar dit is inclusief belastingverplichtingen van 10,5 miljoen euro. Die verplichtingen heeft ASR overgenomen. De totale koopsom komt grofweg overeen met de huidige marktwaarde van grond. De gemiddelde grondprijs is nu zo’n 50.000 euro. Grond in verpachte staat brengt ongeveer de helft op. ASR betaalt zo’n 25.000 euro per hectare keer 2.000 is 50 miljoen euro.

De portefeuille van Terra heeft een oppervlakte van 1.957 hectare en bestaat voor het overgrote deel uit verpachte en in erfpacht uitgegeven agrarische gronden en 14 boerderijen. Tevens omvat de portefeuille 254 hectare bos, een aantal woningen en recreatiegronden. De meeste gronden liggen in Friesland en Groningen. Een kleiner deel ligt in Noord- en Zuid-Holland. Voor de pachters, huurders en erfpachters van de gronden verandert er niets door de overname. De contracten blijven ongewijzigd.

Amvest draagt haar agrarische portefeuille over aan ASR om zich verder te kunnen specialiseren in het ontwikkelen van nieuwe woningbeleggingsfondsen, waaronder een zorgfonds, nieuwe woongebieden en woningen in het middeldure huursegment. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren, behoudt Amvest een strategische grondportefeuille van circa 850 hectare. De core business van Amvest bestaat uit het managen van een drietal woningbeleggingsfondsen met een totale waarde van 2,8 miljard euro en het ontwikkelen van woningen en woongebieden.

ASR Vastgoed Vermogensbeheer beheert in totaal ongeveer 4 miljard euro aan vastgoedbeleggingen, waarvan 21 procent is belegd in landelijk vastgoed. ASR is de grootste particuliere grondeigenaar in Nederland. ASR biedt langdurige grondfinancieringen aan agrarische ondernemers aan, in de vorm van pacht en erfpacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.