Home

Nieuws

2011 gedomineerd door discussie dierenwelzijn

Wageningen - Vorig jaar is er veel gesproken over dierenwelzijn. Ook zijn er een groot aantal dierenwelzijnsonderzoeken uitgevoerd. Dat staat in het jaarrapport van het beleidsondersteunend onderzoeksprogramma ‘Dierenwelzijn: samen werken aan verbetering’.

Het programma ‘Dierenwelzijn: samen werken aan verbetering’ liep van 2008 tot 2011. Wageningen UR Livestock Research, IMARES, het LEI en een aantal andere partijen hebben dit programma uitgevoerd in opdracht van het ministerie van ELI.

Volgens het rapport werd 2011 gedomineerd door de controverse rond het ritueel slachten, ophef over waterbadverdovers voor pluimvee, het toezicht op diertransporten, de brandveiligheid van veestallen, de dialoog over megastallen en de behandeling van de Wet Dieren.

“Er gebeurt veel rondom het thema dierenwelzijn. Inspirerende voorbeelden zijn de recente besluiten van het CBL en Unilever om over te schakelen op minimaal één Beter Leven ster voor kipproducten. Deze partijen tonen daarmee bereid te zijn tot substantiële wijzigingen in het aanbod van dierlijke producten”, aldus Hans Hopster van Wageningen UR en programmaleider van het onderzoeksprogramma dierenwelzijn.

Volgens Hopster hebben de discussies in 2011 geleid tot een groot aantal onderzoeksprojecten op dit vlak zoals alternatieve vloeren voor vleeskalveren, het voorkomen van agressie bij vleeskonijnen, het voorkomen van verenpikgedrag bij leghennen, het niet behandelen van snavels bij kippen, de preventie van voetzoollaesies bij vleeskuikens, stoppen  van castratie bij beerbiggen en het zoeken naar verbeterpunten van het houden van opfokgelten in groepshuisvesting.
Of registreer je om te kunnen reageren.