Home

Nieuws

'Wild zwijn brengt diergezondheid niet in gevaar'

Den Bosch - Wilde zwijnen vormen geen gevaar voor de gezondheid van de Brabantse veestapel. Dat zei gedeputeerde Johan van den Hout vanmiddag op een perspresentatie van het nieuwe natuur- en landschapsbeleid van de provincie Noord-Brabant.

De wilde zwijnen in het Leenderbos in Zuidoost-Brabant kunnen geen dierziekten overbrengen. "Dat risico is verwaarloosbaar', zegt Van den Hout. Hij baseert zich op recent ontvangen informatie van de onderzoekers van WUR. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat wilde zwijnen dierziekten als varkenspest over kunnen brengen op tamme varkens. Om besmetting te veroorzaken is namelijk een vector nodig. Onze varkens worden gehouden in gesloten stalsystemen en komen niet direct in aanraking met de zwijnen."

De uitbraak van klassieke varkenspest in de jaren negentig zou volgens de boeren verspreid zijn door wilde zwijnen. Bij de laatste uitbraak in Nederland in 1997 - 1998 werden ruim 11 miljoen varkens geruimd en werd een directe economische schade berekend van ruim 2 miljard euro.

Het wild zwijn is een van de dieren van de zogenaamde 'Big Five' die de provincie wilt introduceren in het landschap. Naast het zwijn, wil de provincie het edelhert, wisent, otter en linx terug brengen in de natuur. Het is echter nog onduidelijk of het wild zwijn onderdeel kan blijven van deze 'Big Five'. Van den Hout: "Dit zal afhangen of we er voldoende draagvlak is onder de bevolking en de boeren om het zwijn in ons landschap te behouden en of we de huidige populatie voldoende kunnen beheersen." De faunabeheereenheid (FBE) waar natuur- en landschaporganisaties, ZLTO en de jagersvereniging in vertegenwoordigd zijn, onderzoekt of bewegingsjacht een mogelijkheid is om de zwijnenkudde te kunnen beheersen. Bewegingsjacht is afgezwakte vorm van drijfjacht. Drijfjacht is verboden in Nederland. In het najaar zal de FBE met een voorstel komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.