Home

Nieuws 532 x bekeken

‘Wet staat vergoeding energieleidingen toe’

Den Haag – De overheid moet bevestigen dat de huidige wetgeving het toekennen van een marktconforme vergoeding voor het aanleggen van energieleidingen door Tennet toestaat. Nu blijft voor onderhandelaars onduidelijk wat mag, en wat niet. Dat stellen LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

De organisaties reageren op een Kamerbrief van Maxime Verhagen, demissionair minister van Economische Zaken. De CDA-politicus schreef dat als grondeigenaren, grondgebruikers en Tennet het niet eens worden over een jaarlijkse vergoeding voor energieleidingen, voor aanleg en instandhouding van de verbinding een gedoogplicht mag worden opgelegd. Er moet dan wel sprake zijn van minnelijk overleg. In de Noordoostpolder kregen zodoende twee boeren gedoogplicht opgelegd.

Volgens beleidsmedewerker Kees van Rooijen van LTO Nederland is echter onduidelijk aan welke voorwaarden 'minnelijk overleg' moet voldoen. Wat LTO betreft, spreken relevante ministeries zich ook expliciet uit over de mogelijkheid bovenop een vergoeding voor directe schade een vergoeding voor verlies van beschikkingsmacht te betalen. Tennet stelt een publieke functie uit te voeren met publiek geld en dus alleen schade aan bijvoorbeeld het gewas of verslechtering van de structuur van de grond te mogen vergoeden van de mededingingsautoriteit NMA.

De NMA stelt dat de vergoeding wel kan worden uitgekeerd wanneer door de hogere vergoeding meer efficiëntie kan worden bereikt. Van Rooijen: “Door het sluiten van een collectieve overeenkomst met LTO en FPG is dat het geval. De organisatie hoeft niet met alle individuele partijen om de tafel.” Van Rooijen benadrukt dat bij vergelijkbare projecten zoals de aanleg van UMTS-masten wel marktconforme tarieven worden betaald. Ook de Gasunie ging over tot een hogere vergoeding.

Herman van Ham van LTO Nederland constateert dat steeds minder boeren en tuinders zin hebben mee te werken. “Het is de hoogste tijd dat de impasse wordt doorbroken, want dit dreigt een heel vervelende en slepende discussie te worden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.