Home

Nieuws 564 x bekeken

Veel bedrijven op koers met antibioticaverlaging

Utrecht – Het antibioticagebruik is het afgelopen jaar flink verlaagd. De groep grootverbruikers blijft echter nog te groot. Dit blijkt uit de eerste beschrijving van het antibioticagebruik van bijna 10.000 bedrijven over 2011, uitgevoerd door de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (Sda).

Uit de gebruiksgegevens over het jaar 2011 van 2.125 kalverhouderijen blijkt dat de blankvleesbedrijven vorig jaar een gemiddelde dierdagdosering per dierjaar (ddd/dj) hadden van 35,7. Daarbinnen was het gebruik tussen de verschillende typen bedrijven erg groot. De roséstartbedrijven komen uit op een ddd/dj van 105,4, de rosé-afmestbedrijven hadden een ddd/dj van 5,2 en de rosécombibedrijven zaten op 29,9 gemiddeld. De streefwaarde van 24 ddd/dj die voor 2011 was geformuleerd is dus niet voor alle subcategorieen gehaald.

Het antibioticagebruik in zeugen en biggen (2.528 bedrijven) kwam uit op een gemiddelde ddd/dj van 17,6. Vleesvarkenbedrijven (5.531 bedrijven) kwamen uit op gemiddeld 10,2 ddd/dj. Hiermee is de streefwaarde van 20 bij zeugen en biggen en de streefwaarde van 13 bij vleesvarkens gehaald. Gemiddeld  zaten de vleeskuikenbedrijven (732 bedrijven) op 23,8 behandeldagen per jaar. De behandeldagen zijn een andere eenheid dan dat de Sda gebruikt en daarom is een vergelijking van de gebruiksgegevens met de streefwaarden van de SDa nu nog niet mogelijk.

Volgens Roeland Wessels, woordvoerder van de SDa, is de groene groep (die de streefwaardes van 2011 heeeft gehaald) voor alle sectoren groot. “Maar wat opvalt is een grote spreiding in het antibioticagebruik. Het gebruik is grillig. Een grote groep zit in de groene zone en heeft al veel gedaan om het antibioticagebruik te verlagen. Daar zijn we heel blij mee. Maar de rode groep, bedrijven die meer gebruiken dan de actiewaarde, is ook groot. Het komende jaar gaan we ons inzetten om de groep grootverbruikers te verkleinen want deze dragen nog te veel bij aan het aantal kilogram antibiotica en de resistentievorming. De groene groep laten we met rust”, aldus Wessels.

Om de grootverbruikers aan te zetten tot actie zijn de actiewaardes voor het antibioticagebruik in 2012 scherp naar beneden bijgesteld. Voor de zeugen- en biggenbedrijven en de vleesvarkenbedrijven is de nieuwe streefwaarde vastgesteld op 10 ddd/dj of minder. De nieuwe streefwaarde van 2012-2015 voor vleeskuikens is door de SDa gezet op 15 ddd/dj of minder. Voor de kalversector is er – in tegenstelling tot vorig jaar- een onderverdeling gemaakt omdat het gebruik per type kalverbedrijf erg verschillend is. De actiewaardes zijn nu apart vastgesteld voor de blankvleesbedrijven (39 of meer ddd/dj), roséstartbedrijven (110 of meer ddd/dj) en rosé-afmestbedrijven (6 of meer ddd/dj).

De Sda benadrukt dat het gebruik van antibiotica bij zieke dieren nodig blijft.”Dieren moeten toegang bllijven houden tot een behandeling met antibiotica. Maar het gaat om verantwoord gebruik van de middelen. We hebben nu ook voor het eerst inzicht in de gebruiksgegevens. Hiermee kunnen de bedrijven actief aan de slag om het gebruik verder te verlagen”, aldus Wessels.

Of registreer je om te kunnen reageren.