Home

Nieuws

VS: China geeft landbouw illegaal steun

Genève – De VS beschuldigt binnen de WTO China van illegale financiële steun aan boeren en het niet tijdig informeren van handelspartners over nieuwe voedselveiligheidscriteria. China ontkent illegale handelspraktijken, en beschuldigt in een antwoord de VS juist van het niet naleven van WTO-afspraken.

De VS zegt in een bespreking van het Chinese handelsbeleid bij de WTO in Genève specifiek dat in China boeren die hun producten direct aan consumenten verkopen geen btw hoeven af te dragen. Deze vrijstelling zou lokale boeren een marktvoordeel bieden tegenover buitenlandse leveranciers. China zegt dat andere landen vaak hetzelfde doen en dat de vrijstelling alleen geldt voor kleinschalig opererende bedrijven, die bijvoorbeeld een kilo aardappelen op een markt verkopen. Het zou extreem lastig en duur zijn btw te innen en bovendien zijn de bedrijven nauwelijks in concurrentie met buitenlandse leveranciers.

China benadrukt dat subsidies een groter deel van het inkomen van Amerikaanse boeren uitmaakt dan bij Chinese boeren het geval is. China stelt dat juist de VS handelspartners niet tijdig informeert over nieuwe voedselveiligheidscriteria. China zegt te hopen dat de VS wat betreft haar handelsbeleid 'transparanter' wordt. China erkent wel dat subsidies van lokale overheden niet altijd tijdig worden getoetst aan de WTO-regelt en dat de subsidies te traag worden gecommuniceerd aan andere WTO-lidstaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.