Home

Nieuws 517 x bekeken

Twee opties voor productschappen

Den Haag - De publieke taken van de productschappen kunnen worden ondergebracht bij één nieuw op te richten productschap of bij een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder leiding van het mnisterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Die twee opties presenteert het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer.

De taken van de productschappen die geen publiek belang dienen, moeten voortaan door de sector zelf worden uitgevoerd.

Zowel het oprichten van één publiekrechtelijke rechtspersoon (productschap) als het ontwikkelen van een zelfstandig bestuursorgaan kan leiden tot een kostendaling van maximaal 189 miljoen euro per jaar voor ondernemers, melden de ministeries.

Bij beide oplossingen kunnen alle zeventien schappen worden opgeheven. Voor de publieke taken krijgt het nieuwe productschap de bevoegdheid om heffingen op te leggen en regels uit te vaardigen. De sector heeft bij deze werkwijze meer invloed op de uitvoering dan bij een zelfstandig bestuursorgaan, waarbij het ministerie de volledige verantwoordelijkheid heeft. Een ZBO krijgt geen autonome bevoegdheden, maar voert de taken uit namens de minister. Door de directe contacten van een productschap met het bedrijfsleven kan hier snel gereageerd worden en kan makkelijk worden aangesloten op behoeften vanuit de sector.

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie leggen de twee voorstellen vanwege de demissionaire status van het kabinet neutraal aan de Tweede Kamer voor. De Tweede Kamer kan vervolgens kiezen tussen de twee voorstellen.

Aanleiding voor het nieuwe voorstel is een aangenomen motie van VVD-kamerlid Charlie Aptroot, waarin wordt gepleit voor het opheffen van de productschappen en het elders onderbrengen van de wettelijke taken en de taken van publiek belang op het gebied van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid. In oktober vorig jaar presenteerden de verantwoordelijke bewindspersonen al een nieuw plan voor hervormingen van de productschappen, waarbij alleen de wettelijke taken en de taken van publiek belang nog zouden worden uitgevoerd. Hiermee kon 75 procent bezuinigd worden op de schappen. De Tweede Kamer vond dat dit plan niet ver genoeg ging.

De productschappen zelf werken al geruime tijd aan het vormen van een gemeenschappelijke organisatie voor de medebewindstaken, om efficiënter te kunnen werken.

Of registreer je om te kunnen reageren.