Home

Nieuws 239 x bekeken

Thieme wil wetsvoorstel verdoofde slacht aanpassen

Den Haag - Initiatiefneemster Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) wil haar wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofde slacht aanpassen na de kritiek van de Eerste Kamer.

Dat zegt de politica tijdens het debat in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Thieme stelt voor met een novelle te komen bij haar wetsvoorstel, om aan de wensen van de Eerste Kamer te voldoen. Het wetsvoorstel zal hierdoor opnieuw door de Tweede Kamer beoordeeld moeten worden.

Thieme zegt onder andere bereid te zijn het wetsvoorstel aan te passen om de rechtszekerheid bij de ontheffingsprocedure voor onverdoofde slacht te verbeteren door het in de wetgeving op te nemen, in plaats van via een Algemene Maatregel van Bestuur. Ook is ze bereid tot een overgangsregeling. Daarnaast is Thieme bereid om de criteria op maat te brengen per diersoort, waardoor ze niet meer voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Ook wil ze een hand uitsteken naar geloofsgemeenschappen om de interpretatieruimte te vergroten voor het verkrijgen van ontheffing van het verbod op onverdoofde slacht.

Thieme deed de handreiking naar de Eerste Kamer om te voorkomen dat haar wetsvoorstel wordt weggestemd en om te voorkomen dat het convenant dat staatssecretaris Henk Bleker van landbouw heeft gesloten met geloofsgroeperingen en slachterijen praktijk zou worden.

Bij het ter perse gaan van de krant was het debat nog niet afgerond. Desondanks leek zich een meerderheid te vormen tegen het wetsvoorstel en voor invoering van het convenant, ondanks kritiek hierop. Met name de rol van de wetenschappelijke commissie werd sterk bekritiseerd, vanwege de aansturing van de commissie door de convenantspartners.

Of registreer je om te kunnen reageren.